Aleksander Kopacz, ur. 13 XII 1966 w Bochni. Absolwent Politechniki Krakowskiej (1992).

1984-1985 działacz Ruchu Młodzieży Niezależnej w Krakowie; 17 VI 1984 zatrzymany na 48 godz. podczas demonstracji w dniu wyborów do Rad Narodowych, skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń na karę grzywny. X 1985 – VI 1989 działacz FMW, współorganizator akcji malowania haseł na murach i manifestacji w Krakowie-Nowej Hucie, kolportażu młodzieżowej prasy podziemnej, m.in. „ABC Młodych”, „Biuletynu Młodzieży Walczącej”, „Federacyjnego Biuletynu Informacyjnego”, „Indeksu” oraz pism Solidarności Walczącej i KPN; członek Krakowskiej Rady Koordynacyjnej FMW odpowiedzialny za kontakty ze strukturami Regionu Południowo-Wschodniego (m.in. Kraków, Niepołomice, Olkusz, Miechów, Nowy Sącz, Tarnów, Rzeszów, Przemyśl); w X 1989 przedstawiciel FMW na manifestacji w Pecu na Węgrzech.

W 1990 członek Partii Wolności.

Jarosław Podsiadło

Ogrody Zimowe, Szkło Architektoniczne, tarasy, elewacje drewniane, oranżerie, werandy, przeszklenia wintegarden

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house