Aleksy Leszek Śledź, ur. 12 VII 1958 w Sandomierzu. 1979-1987 student Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Filozoficzno-Historycznego, kier. historia.

1979-1980 członek SKS. 1979-1989 uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego. 1979 ? VIII 1980 kolporter "Biuletynu Informacyjnego" KSS KOR, organizator akcji ulotkowych na terenie Krakowa.

W VII 1980 kurier z informacjami pomiędzy strajkującymi w Hucie Stalowa Wola a Krakowem. VIII-IX 1980 łącznik nieformalnego centrum informacji wspierającego strajkujące krakowskie zakłady, a potem organizatorów NSZZ (u Pelagii Potockiej na rogu ul. Brackiej i Rynku Głównego, kierowane przez Annę Szwed); we IX 1980 uczestnik wieców studenckich na UJ, współzałożyciel Grupy Inicjatywnej, członek NZS, Komisji Wydziałowej; jesienią 1980 współorganizator marszu protestacyjnego (z UJ pod KW MO przy ul. Mogilskiej) przeciwko aresztowaniu Leszka Moczulskiego; w XII 1980 współorganizator wyjazdu studentów UJ do Gdańska na obchody 10-lecia Grudnia '70. 1980-1981 współzałożyciel, redaktor, drukarz, organizator działalności wydawniczej Koła Naukowego Historyków Studentów UJ Sekcji Historii Najnowszej (we współpr. z: Krzysztofem Jakubkiem, Janem Organem, Wojciechem Pęgielem); w 1981 założyciel wraz z Janem Rokitą, Jarosławem Zadenckim i Konstantym Miodowiczem Klubu Myśli Patriotycznej Jagiellonia; współorganizator Niezależnej Oficyny Studentów; inicjator studenckich grup samokształceniowych z zakresu historii najnowszej. Po 13 XII 1981 do pocz. 1982 w ukryciu; od 1982 organizator pomocy dla internowanych; 1982-1984 z inspiracji Władysława Kucharza współzałożyciel, szef drukarni, drukarz ?Aktualności? i ?Serwisu Informacyjnego RKW ?S? Małopolska? (we współpr. m.in. z: Bożeną Witkowską, Zbigniewem Fijakiem, Markiem Szczur-Sadowskim, Bogusławem Wróblem, Zdzisławem Owsianką), 1984-1986 organizator i szef drukarni ?Hutnika? na Klinach w Krakowie; instruktor na podziemnym kursie poligrafii dla górników z Górnego Śląska i osób z Małopolski; blisko współpracował z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim. 1986-1988 zatrzymywany na 48 godz., współzałożyciel, historyk-dokumentalista Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, 1988-1990 historyk-archiwista w Archiwum Państwowym. W 1989 członek Komitetu Zakładowego reaktywowanej ?S? przy Archiwum Państwowym w Krakowie, 1989-1992 KK ?S? Pracowników Archiwów Państwowych.

W 1989 członek KO ?S?. 1990-1996 przedsiębiorca, od 1996 na rencie. Od 2008 zajmuje się badaniami dot. podziemnej opozycji w l. 80. w Małopolsce oraz działaniami aparatu bezpieczeństwa PRL wobec ugrupowań niepodległościowych.

Odznaczony Medalem Niezłomnym w Słowie (2010).

Od 1980 do XI 1985 rozpracowywany przez Wydział III-1 KW MO/WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Intruzi, od 26 VIII 1986 rozpracowywany przez Wydział III-1, od I 1989 Insp. 2 WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Bojownik.

Tomasz Kalita, Sławomir Chmura

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house