Andrzej Antoni Dańko, ur. 14 IX 1945 w Krakowie. W 1974 uzyskał dyplom mistrzowski wydany przez Krakowską Izbę Rzemieślniczą.

1956-1957 w ZHP. W 1959 zaopatrzeniowiec w Szpitalu Miejskim w Katowicach, 1960-1964 mechanik w prywatnym zakładzie w Krakowie, 1964-1966 w Fabryce Supertomasyny Bonarka tamże, 1966-1970 w prywatnym zakładzie, 1971-1975 mechanik w Skawińskich Zakładach Materiałów Ogniotrwałych w Skawinie, 1975-1977 monter w Mostostalu Będzin (w Hucie Katowice), 1977-1979 st. rzemieślnik, nast. mł. maszynista w PKP Kraków, 1979-1995 mechanik w Krakowskich Zakładach Armatury.

W 1966 organizator w Bonarce wyjazdu na uroczystości milenijne na Jasną Górę. W III 1968 uczestnik wieców studenckich w Krakowie. Po 1976 uczestnik kolportażu wydawnictw niezależnychROPCiO, KOR, KSS KOR, m.in. ?Robotnika?.

Od IX 1980 w ?S?, od X 1980 członek Tymczasowego Komitetu Założycielskiego w KZA, nast. członek Prezydium KZ, w I 1981 współzałożyciel "Biuletynu Informacyjnego" ?S? w KZA, pracownik Sekcji Interwencji MKZ Małopolska, nast. ZR. 13 XII 1981 jeden z przywódców strajku w KZA; 1982-1988 członek Prezydium TKZ w KZA, współorganizator MKK Podgórze?Łęg?Skawina?Wieliczka, 1983-1987 założyciel pisma MKK ?Solidarność Podgórza, Łęgu, Skawiny i Wieliczki?, autor, koordynator; 1985-1988 członek MKS Kraków, RKS Małopolska; organizator kolportażu (w strukturach ponadzakładowych), akcji plakatowych, ulotkowych, malowania na murach, pomocy dla represjonowanych, wyjazdów wakacyjnych dzieci działaczy ?S? (do Francji na zaproszenie CFC), animator kultury niezależnej w krypcie kościoła oo. Pijarów w Krakowie. Od IX 1988 członek jawnego RKS, 1988-1995 członek Tymczasowego Komitetu Założycielskiego, nast. KZ ?S? w KZA, 1989-1995 delegat na kolejne WZD Regionu Małopolska, członek Prezydium ZR, szef Sekcji Interwencji. W 1989 członek KO, uczestnik kampanii wyborczej KO ?S?: organizacja spotkań, plakatowanie.

W 1. poł. lat 90. uczestnik głodówki w czasie strajku ?S? Służby Zdrowia i tzw. budżetówki. Członek Rady Politycznej PC. Przez 3 kadencje Radny Miasta Krakowa, członek Komisji Praworządności i Porządku Publicznego UM Kraków z ramienia ZR ?S?. Od 1995 na rencie, nast. na emeryturze. W 2001 członek Fundacji Solidarni Solidarnym, przew. Komisji Rewizyjnej. Działacz Stowarzyszenia dla Małopolski (m.in. wystawy dokumentujące działalność opozycji demokratycznej w Polsce); inicjator, autor wystawy-kalendarium historycznego Drogi do Niepodległości.

Anna Kawalec

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house