Andrzej Borzęcki, ur. 1 VI 1932 we Lwowie, zm. 27 X 2003 w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Filologii Polskiej (1955) oraz Uniwersytetu Łódzkiego, Wydz. Prawa (1962).

W 1955 tłumacz (z franc.) w Polskim Komitecie Organizacyjnym V Światowego Festiwalu Młodzieży w Warszawie. Od 1974 redaktor w Państwowym Wydawnictwie Naukowym w Krakowie. 1952-1956 członek ZMP; 1957-1960 ZMS; 1957-1976 ZNP.

We IX 1980 współinicjator powstania ?S? w PWN, przewodniczący Komitetu Założycielskiego. 15 IX delegat krakowskich wydawnictw (Wydawnictwo Literackie, PWM, PWN, Ossolineum, Znak) na zebranie założycielskie MKZ ?S?; członek Sekcji Informacji MKZ nast. szef Sekcji Programowej. Od 15 X 1980 oddelegowany do pracy w ?S? MKZ Małopolska w związku z wyborem do MKZ Kraków. 1980-1981 członek redakcji ?Gońca Małopolskiego?; w 1981 w redakcji Biuletynu OPSZ (Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych); w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska, członek Prezydium ZR, kierownik Sekcji Programowej, odpowiedzialny również za współpracę ZR z NZS, NSZZ ?S? RI, NSZZ ?S? IRz; delegat na I KZD. Ekspert i doradca z ramienia ZR w czasie strajków studenckich na UJ. 13 XII 1981 ? 5 III 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nowym Wiśniczu i Załężu k. Rzeszowa. Od 8 III 1982 ponownie pracownik PWN.

Od 6 VII 1981 kontrolowany przez SB w ramach SOS krypt. Redaktor.

Ewa Zając

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house