Andrzej Ciesielski, ur. 7 VII 1947 w Żmigrodzie. Ukończył LO w Poznaniu (1965) i Średnią Szkołę Muzyczną tamże. 1965 ? III 1968 student Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek historia sztuki. W 1974 uzyskał dyplom w zawodzie tleniacz pompista, w 1975 uprawnienia przewodnika po Krakowie, w 1976 konserwatora kamienic, rzeźb i sztukaterii.

Od poł. l. 60. muzyk jazzowy, w 1966 uczestnik festiwalu Jazz nad Odrą, laureat II miejsca w kategorii klarnetu, od 1968 grał w klubach Nurt i Od Nowa w Poznaniu, w l. 70. współpracował z Polskim Stowarzyszeniem Jazzowym, 1970-1980 z różnymi zespołami w klubach Pod Jaszczurami, Piwnica pod Baranami, Krzysztofory, Helikon w Krakowie. 1974-1976 zatrudniony w Szpitalu im. dr Anki tamże, 1976-1981 w Geoprojekcie. W III 1968 uczestnik studenckich akcji protestacyjnych w Poznaniu, członek 3-osobowej delegacji studentów do nawiązania kontaktów z protestującymi studentami Warszawy, 12 III 1968 aresztowany w pociągu do Warszawy, przetrzymywany 3 mies. w AŚ, na rozprawie powołany do zasadniczej służby wojskowej; relegowany ze studiów z 5-letnim ogólnopolskim zakazem studiowania.

VIII-IX 1980 współorganizator dwóch strajków w Geoprojekcie, członek KS, od IX 1980 w ?S?, członek Komitetu Założycielskiego w Geoprojekcie, nast. do III 1981 członek KZ; społeczny inspektor pracy. Od III 1981 ? 20 I 1983 pracownik Sekcji Informacji ZR ?S? Małopolska (po internowaniu do 20 I 1983 na zwolnieniu lekarskim). Od III 1981 członek Krakowskiego KOWzP, od 9 X 1981 pracownik sekretariatu i biura organizacyjnego. 12 XII 1981 zatrzymany w AŚ w Krakowie-Podgórzu, nast. internowany w Ośr. Odosobnienia w Nowym Wiśniczu i Załężu k. Rzeszowa, w I i 9 VI 1982 uczestnik głodówek, w I 1982 pobity w czasie protestu, 3 VIII 1982 zwolniony na zalecenie Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. 1982-1989 działacz opozycji poza strukturami, we współpr. ze strukturami ?S? małopolskiej, w 1983 delegat tychże na spotkanie z Lechem Wałęsą ws. konsolidacji działalności ?S?; 1983-1985 inicjator i współorganizator systematycznego dokumentowania (zdjęcia, filmy) manifestacji w Krakowie. 1984-1985 elektryk w prywatnej firmie, 1986-1990 pracownik Wawel Tourist w Krakowie. 1986-1989 organizator zaopatrzenia w sprzęt i materiały poligraficzne podziemnych struktur AGH, HiL i in.; łącznik w strukturze przekazującej z Francji dla krakowskiej opozycji sprzęt, materiały poligraficzne, radiostacje (2-krotnie) i wydawnictwa paryskie, m.in. ?Kontakt?. W 1988 członek Komitetu Założycielskiego ?S? w Wawel Tourist; IV-V 1988 łącznik w czasie strajku między HiL i strukturą regionalną ?S?; od 1989 przew. KZ w Wawel Tourist do likwidacji zakładu.

W 1989 członek krakowskiego KO, 4 VI 1989 członek Komisji Wyborczej i mąż zaufania z ramienia KO w Krakowie-Nowym Prokocimiu. 1990-2004 w ROAD (współzałożyciel), UD, UW. 1993-1997 w Fundacji Promocji Gospodarczej Regionu Krakowskiego; założyciel, dyr. Inkubatora Przedsiębiorczości; od 1997 na rencie. 1998-2002 członek Zarządu Dzielnicy III w Krakowie, przew. Komisji ds. Budownictwa i Inwestycji oraz Komisji Spraw Społecznych, Komunikacji z Mieszkańcami i Instytucjami.

Anna Kawalec

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house