Andrzej Izdebski, ur. 4 XI 1925 w Warszawie, zm. 29 VII 2008 w Krakowie. W czasie okupacji ukończył Zasadniczą Szkołę Budowlaną w Pruszkowie; od 1 IV 1944 przeszkolenie w Szkole Podchorążych NSZ w Pruszkowie, VIII 1944 – I 1945 żołnierz AK. W VIII 1945 matura; absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Inżynierii (1950). Członek Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Towarzystwa Miłośników Krakowa. 1950-1978 starszy projektant w Przedsiębiorstwie Budownictwa Miejskiego w Nowej Hucie. 1976-1981 współpracownik KOR, od 1977 drukarz, kolporter, redaktor, wydawca pisma małopolskiej KPN „Opinia Krakowska”; uczestnik uroczystości niepodległościowych, współorganizator imprez okolicznościowych związanych z marsz. Józefem Piłsudskim, członek Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego. 1978-1984 projektant w Spółdzielni Gromada. Od IX 1980 w „S”, współorganizator KZ w Spółdzielni. Od 1981 w KPN: w 1982 w Centralnym Kierownictwie Akcji Bieżącej, VI 1984-1989 w KAB II Obszaru, II 1988 - III 1989 jego szef, od 1989 w Radzie Politycznej; od pierwszego powojennego Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej Strzelców Józefa Piłsudskiego w VIII 1981 wielokrotny jego uczestnik; po 1981 autor artykułów m.in. w „Zomorządności”; 7 XI 1984 sygnatariusz Apelu do społeczeństwa Małopolski i uczestnik powołanej tym dokumentem Inicjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka Przeciw Przemocy. 1984-1987 specjalista ds. inwestycji w Zakładach Rolno-Przemysłowych Iglopool w Krakowie. W V 1986 aresztowany, oskarżony o podjęcie działań zmierzających do zorganizowania w Krakowie-Nowej Hucie manifestacji, sprawę umorzono, zwolniony 1 VIII 1986. 1987-1989 projektant w Biurze Projektów Przemysłu Paszowego w Krakowie. W 1989 członek KO ”S” w Krakowie. Od 1990 na emeryturze. Autor opracowań historycznych, gł. z dziejów Międzymorza i stosunków polsko-ukraińskich. Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008). 15 I 1985 - 21 IX 1987 rozpracowywany w ramach SOR krypt. Fantasta, nast. do 24 V 1990 SOR krypt. Konspiratorzy.

Ewa Zając

Ogrody Zimowe, Szkło Architektoniczne, tarasy, elewacje drewniane, oranżerie, werandy, przeszklenia wintegarden

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house