Andrzej Łaptaś, ur. 2 XI 1947 w Ząbkowicach Śl. k. Wałbrzycha. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej, kierunek geologia (1971), w 1979 doktorat w Instytucie Nauk Geologicznych PAN. 1967-1971 członek ZSP. W III 1968 uczestnik wieców studenckich w Krakowie. Od 1972 zatrudniony w Ośrodku Badawczym Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Krakowie. Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, nast. Koła w Zakładzie Geologii Dynamicznej PAN. Po 13 XII 1981 organizator wiecu protestacyjnego w PAN; 1982-1988 dostawca sprzętu, materiałów poligraficznych, organizator lokali, transportu pism podziemnych: „Hutnik”, „Aktualności”, „Serwis Informacyjny RKW/RKS”, organizator działalności wydawniczej „SI RKW/RKS”; od 1982 członek RKW, nast. RKS, odpowiedzialny za łączność, wymianę informacji, kolportaż prasy pomiędzy RKW/RKS i in. strukturami podziemia, transport sprzętu, kolportaż pism z zagranicy, m.in. „Pulsu”, „Aneksu”, „Zeszytów Historycznych”, „Kultury”; w 1983 uczestnik spotkań RKW i MKS (przed połączeniem się w RKS), spotkań RKW z Tymczasową Komisją Robotniczą Hutników. 1989-1990 członek krakowskiego KO „S”. W 1990 członek sztabu wyborczego Tadeusza Mazowieckiego w wyborach prezydenckich. 1990-2004 w ROAD, UD, UW. 1992-2003 kierownik Muzeum Geologicznego ING PAN w Krakowie. W 1993 wystąpił z „S” (w związku z dymisją rządu Hanny Suchockiej). Autor publikacji naukowych z zakresu sedymentologii, m.in.: Sedimentary evolution of Lower Ordovician carbonate sequence in South Spitsbergen, w: „Studia Geologica Polonica LXXXIX”.

Helena Szczodry

Ogrody Zimowe, Szkło Architektoniczne, tarasy, elewacje drewniane, oranżerie, werandy, przeszklenia wintegarden

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house