Andrzej Tarnawski, ur. 16 X 1942 w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Prawa (1963).

1965-1972 asesor, sędzia Sądu Powiatowego w Katowicach; 1972-1979 radca prawny, od 1979 adwokat. 1969?1975 członek kadry polskich alpinistów, od 1972 ratownik ochotnik Grupy Tatrzańskiej GOPR, w 1988 jeden z założycieli TOPR.

W III 1968 uczestnik wieców studenckich w Katowicach, pobity przez funkcjonariuszy MO; nast. oskarżony o kontestację interwencji państw Układu Warszawskiego na Czechosłowację w VIII 1968, obrońca we własnej sprawie podczas postępowania prowadzonego przed Sądem Wojewódzkim w Katowicach, nast. przed Sądem Najwyższym, uniewinniony z powodu braku dostatecznych dowodów winy.

1980-1981 ekspert prawny, uczestnik negocjacji między protestującymi a Komisją Rządową w czasie strajków rolników w Ustrzykach Górnych, nast. strajku okupacyjnego członków nowosądeckiej i małopolskiej ?S? w Ratuszu w Nowym Sączu. Po 13 XII 1981 współpracownik Porozumienia Prasowego Solidarność Zwycięży i Solidarności Walczącej; udostępniał dom dla ukrywających się działaczy podziemia (m.in. Jana Senia, Piotra Bielawskiego, Józefa Mroczka), na siedzibę redakcji i drukarni podziemnych pism (m.in. ?Naszego Głosu?, ?Kurierka ?B??, ?Paragrafu?, ?Miesięcznika Małopolskiego?), magazynów materiałów poligraficznych, lokalów kontaktowych, także na redakcję i druk młodzieżowego pisma podziemnego ?Nasz Głos? (z udziałem Izabeli Tarnawskiej, Pawła Tarnawskiego, Tomasza Wiejacha, Anny Dresler ? także kolporterów pisma w szkołach średnich Krakowa). W l. 80. doradca prawny podziemnych struktur ?S?, obrońca działaczy ?S? w procesach politycznych, m.in.: Bronisława Wielgosza (III 1982, Sąd Wojewódzki w Nowym Sączu), Zbigniewa Bogacza z KWK Piast (1982, Sąd Rejonowy w Mikołowie), Jana Florczyka (Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej), Wiesława Pyzio (Sąd Rejonowy w Wadowicach), Daniela Podrzyckiego (Sąd Rejonowy w Sosnowcu). W 1985 w imieniu Agaty Michałek-Budzicz (KPN) pozwał WUSW w Krakowie o naruszenie dóbr osobistych przez porwanie jej przez funkcjonariuszy SB sprzed budynku sądowego (sprawa z powództwa cywilnego wygrana w 1987 jako pierwsza z tego typu procesów w historii sądownictwa PRL). W 1986 zaangażowany w sprawę tzw. terrorystów krakowskich (miał bronić Mariana Stachniuka, sprawa umorzona na mocy amnestii), drukarzy Wydawnictwa Myśli Nieinternowanej (sprawa umorzona na mocy amnestii); w 1988 obrońca ?skruszonego esbeka? Kazimierza Sulki (Sąd Rejonowy w Katowicach); w X 1988 Pawła Chojnackiego (WiP) i Przemysława Markiewicza (KPN) aresztowanych po wiecu ws. bojkotu Studium Wojskowego UJ. Kurier do Wrocławia i Warszawy, łącznik z Solidarnością Walczącą. Od 1986 współpracownik podziemnego pisma ?Paragraf?, autor artykułów.

W 1989 członek KO, wiceprzew. Okręgowej Komisji Wyborczej Kraków?Śródmieście. 2000?2005 konsul RP w Paryżu.

Piotr Hlebowicz

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house