Barbara Krystyna Niemiec, ur. 13 VII 1943 w Krakowie. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierunek: polonistyka (1966), 1977 doktorat.

1966-1970 asystent w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego UJ. III 1968 uczestniczka strajku absencyjnego w Katedrze oraz demonstracji studenckich. 1970–1974 bibliotekarka i nauczycielka języka polskiego w szkołach podstawowych nr 93 i 68 w Krakowie. 1977–1979 adiunkt w Instytucie Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych, 1979–2003 (z przerwą 1990–1995) adiunkt w Instytucie Pedagogiki UJ.

Od IX 1980 w „S”, członkini Komitetu Założycielskiego na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UJ, nast. KZ, przewodnicząca Koła w Instytucie Językoznawstwa. od 14 XII 1981 uczestniczka strajku absencyjnego na UJ, 17 XII demonstracji na Rynku Głównym w Krakowie po spacyfikowaniu KWK Wujek. XII 1981-1989 organizatorka pomocy dla internowanych i represjonowanych. Od 1982 członkini TKZ UJ; działaczka MKS Kraków (łączniczka z zakładami w Krakowie-Śródmieściu), nast. RKS. 1982–1983 redaktor niezależnego pisma UJ „Wolna Myśl”, 1982–1989 „Kroniki Małopolskiej”; organizatorka kolportażu, m.in.: „Kroniki Małopolskiej”, „Wolnej Myśli”, „Hutnika”, „Biuletynu Małopolskiego”, „Tygodnika Mazowsze”, „Głosu Wolnego Wolność Ubezpieczającego”. 1985–1989 wykładowca Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Krakowie-Mistrzejowicach. 1986 współorganizatorka Komitetu Solidarności Nauki. 1988 uczestniczka przygotowań do strajku w Hucie im. Lenina.

1990-1995 członek KZ UJ. 1990-1992 sekretarz ZR „S” Małopolska, 1992-1995 członek prezydium. I 1990 - XII 1995 delegat na KZD „S”, od IV 1990 w KK, 4 XII 1991- VI 1992 wiceprzewodnicząca „S”.  1991 kandydatka do Senatu RP z listy „S”. 1991–1993 sędzia Trybunału Stanu. Na mocy uchwały KK z 1994 kierowała zespołem „S” ds. zbadania akt Stasi. 1995–2000 redaktor w „Tygodniku Solidarność”. 1996–1998 członkini ROP. Od 2003 adiunkt w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie. Od 2005 członkini LPR. Publicystka, autorka prac naukowych. Współzałożycielka i wiceprzewodnicząca Komitetu Opieki nad Miejscami Zbrodni Komunizmu. Współpracowniczka Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana i duszpasterstwa Nauczycieli Diecezji Przemyskiej. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

28 IV 1983 - 6 III 1984 rozpracowywana przez Wydz. V KWMO/WUSW w Krakowie w ramach SOS krypt. Ratusz; od 27 II 1984 kontrolowana przez Wydz. III-1 WUSW w Krakowie w ramach KE krypt. Marysia,  25 XI 1985 - 31 I 1990 rozpracowywana przez Wydz. III-1 WUSW, od I 1989  Insp. 2 WUSW w Krakowie,  w ramach SOR krypt. Marysia.

Jan Szpil

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house