Barbara Zientarska, ur. 5 III 1942 w Zakopanem. Absolwentka Politechniki Krakowskiej (1971).

1960-1963 w ZSP.

Od IX 1980 w ?S?. 1982-1989 zaangażowana w działalność wydawniczą i kolportażową; 1982-1983 w redakcji ?Obserwatora Wojennego?. W 1984 współzałożycielka pisma ?Bez dekretu?; redaktor ?Hutnika? (w jej domu na Azorach jedna z drukarń tego pisma). Stała współpracowniczka niezależnych pism: ?Serwis Informacyjny RKW ?S? Małopolska?, ?Aktualności Serwisu Informacyjnego RKS Małopolska?, ?Solidarność Hutników?, ?Promieniści?. W VI 1987 śledzona w wyniku wpadki kolportera, nast. po przeszukaniu w jej domu (w akcji uczestniczył zwierzchnik krakowskiej bezpieki, gen. Jerzy Gruba) osadzona w AŚ i skazana wyrokiem kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny w wys. 50 tys. zł (karę zapłaciła kuria).

Odznaczona Medalem Niezłomnym w Słowie oraz Medalem Solidarności ? Za Zasługi dla Małopolskiej ?S? (2007).

Helena Szczodry

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house