Bartosz Waldemar Józef, ur. 17 I 1954 w Snochowicach k. Kielc. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Filozofii Chrześcijańskiej (1978); studia doktoranckie na KUL w zakresie psychologii społecznej (1978–1983).

1979–1981 i 1983–1989 pracownik Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Jędrzejowie.

1977–1980 współpracownik KOR, KSS KOR. Od IX 1980 w „S”; przew. koła w PWZ; wiceprzew. KZ Pracowników Oświaty i Wychowania w Jędrzejowie; 1980–1981 wiceprzew., nast. przew. Terenowej Komisji Koordynacyjnej tamże; w VI i VII 1981 delegat na I WZD Regionu Świętokrzyskiego, od VII 1981 członek Prezydium ZR, delegat na I KZD. 13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, 18 V 1982 zwolniony; 6 VI 1982 uczestnik ingresu bp. Mieczysława Jaworskiego w bazylice katedralnej Wniebowzięcia NMP w Kielcach z udziałem zwolnionych z internowania zgromadzonych pod transparentem „S”; 8 VI ponownie internowany (wraz z kilkunastoma uczestnikami ingresu) w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, 13–22 VI uczestnik głodówki, nast. w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa i Nowym Łupkowie, 18 X 1982 zwolniony. 1983–1987 współpracownik kieleckiego KOS, 1988–1989 RKW; 12 VI 1985 skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń w Jędrzejowie na karę 3 mies. aresztu, z możliwością zamiany na karę grzywny, za udział w manifestacji przed gmachem Sądu Rejonowego w Jędrzejowie podczas procesu ks. ks. Marka Łabudy i Andrzeja Wilczyńskiego, po wpłaceniu grzywny zwolniony z AŚ w Pińczowie.

W 1989 współorganizator Obywatelskiego Komitetu Odbudowy „S” w Jędrzejowie; przew. KO „S” w Jędrzejowie, członek KO „S” Regionu Świętokrzyskiego; od V 1989 członek Prezydium ZR, od 1990 przew. ZR, delegat na KZD, 1990–1991 członek Prezydium KK. 1991–1993 poseł na sejm z listy „S”, członek Komisji Budżetu i Finansów Publicznych; w 1997 współzałożyciel RS AWS, 1997–2001 poseł na sejm z listy AWS, wiceprzew. Komisji Ochrony Konkurencji i Konsumenta; 1994–1999 przedstawiciel „S” w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Wiceprezes Stowarzyszenia Region Jędrzejowski; od 2007 prezes Fundacji Dla Dobra Wspólnego.

Autor publikacji w pismach: „Biuletyn Związkowy” (ZR), „Tygodnik Solidarność”, „Tygodnik Solidarność Świętokrzyska”.

14 VI 1985 – 29 IX 1989 rozpracowywany przez p. III RUSW w Jędrzejowie w ramach KE krypt. „Aktywista”.

Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house