Bednarczyk Eugeniusz, ur. 29 X 1946 w Pałęgach k. Kielc. Absolwent Politechniki Poznańskiej, kierunek automatyka (1974).

1970–1976 konstruktor w Zakładzie Doświadczalnym Meratronic w Szczecinie, 1976–1981 specjalista ds. automatyki w Fabryce Samochodów Specjalizowanych Polmo-SHL w Kielcach.

Od jesieni 1980 w „S”; we IX 1980 współinicjator i uczestnik strajku w Polmo-SHL, członek zakładowego KS; przew. Komitetu Założycielskiego „S” Polmo-SHL, nast. KZ; kolporter pism niezależnych; 10 i 24 I 1981 inicjator strajku absencyjnego w zakładzie; 27 IX 1980 – VII 1981 członek MKZ, nast. Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego „S”, w VI i VII 1981 delegat na I WZD Regionu Świętokrzyskiego. 13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach (13–22 VI 1982 uczestnik głodówki protestacyjnej), nast. w Załężu k. Rzeszowa, zwolniony 14 X 1982.

1982–2002 na emigracji w USA, ob. na emeryturze.

1981–1982 rozpracowywany przez Wydz. V KWMO w Kielcach w ramach SOS.

Marzena Grosicka

Ogrody Zimowe, Szkło Architektoniczne, tarasy, elewacje drewniane, oranżerie, werandy, przeszklenia wintegarden

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house