Berak Cezary Hubert, ur. 3 XI 1946 w Starachowicach. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie (1972).

1966–1967 nauczyciel w SP w Gałkach Rusinowskich, 1967–1972 w LO dla Pracujących w Starachowicach, 1972–1990 nauczyciel w I LO w Starachowicach.

W XII 1970 uczestnik demonstracji w Gdańsku; w 1979 uczestnik akcji ulotkowej, malowania haseł w obronie więzionych za przekonania w Toruniu, przesłuchiwany w zw. z tymi wydarzeniami w Starachowicach.

Od X 1980 w „S”; przew. Komitetu Założycielskiego, nast. KZ, wiceprzew. Sekcji Pracowników Oświaty i Wychowania Regionu Świętokrzyskiego; w VI i VII 1981 delegat na I WZD Regionu Świętokrzyskiego, od VII 1981 członek Komisji Rewizyjnej. 1982–1989 kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „CDN”, „KOS”, „LUD”, „Tygodnik Mazowsze”), współorganizator Mszy za Ojczyznę w parafii Świętej Trójcy w Starachowicach, organizator pomocy dla internowanych; 1982–1986 wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, rewizje w domu.

IV–IX 1989 przew. Tymczasowej Komisji „S” POiW; IV 1989–1991 członek KO „S” w Starachowicach. 1990–1999 dyr. Wydz. Zamiejscowego w Starachowicach Kuratorium Oświaty w Kielcach, 1994–1999 z-ca rzecznika dyscyplinarnego tamże; Od 1995 członek Zarządu Starachowickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych. Od 1998 radny powiatu starachowickiego, 1999–2001 członek Zarządu Powiatu. 2001–2003 nauczyciel w I LO w Starachowicach, od 2003 na emeryturze. 2003–2005 członek Rady Fundacji Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach. Od 2004 członek Zarządu KIK tamże; członek Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. 2003–2007 prezes Zarządu Wojewódzkiego Partii Centrum. Od IV 2008 członek-założyciel i działacz Stowarzyszenia Wolni i Solidarni 1980–1989 w Starachowicach.

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1998), Brązowym (1996) i Srebrnym (2004) Krzyżem Zasługi.

Paweł Perchel

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house