Bogusław Michał Bek, ur. 20 IV 1955 w Dukli k. Krosna. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierunek filologia polska (1982).

Od jesieni 1976 współpracownik KOR, nast. KSS KOR, współorganizator akcji zbierania podpisów w obronie represjonowanych robotników Radomia i Ursusa oraz pieniędzy na pomoc dla nich i ich rodzin, 1976-1980 kolporter pism niezależnych, m.in. ?Biuletynu Informacyjnego? KOR/KSS KOR, ?Robotnika?, ?Bratniaka?, ?Placówki?, ?Głosu?, ?Indeksu?, ?Sygnału?, książek; drukarz ulotek i pism (?Sygnał?). W V 1977, po śmierci przyjaciela ? Stanisława Pyjasa, współorganizator demonstracji i bojkotu juwenaliów, współzałożyciel SKS w Krakowie, w roku akademickim 1977/1978 i 1978/1979 rzecznik SKS, uczestnik akcji ulotkowych, sygnatariusz oświadczeń. Od I 1979 współpracownik Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej (z Józefem Baranem i Januszem Pierzchałą), kolporter na wioski Rzeszowszczyzny ulotek i pism niezależnych. Kilkakrotnie zatrzymywany na 48 godz. (w Krakowie, Warszawie, Rzeszowie), przesłuchiwany, poddawany rewizjom. Od 1980 nauczyciel w szkołach radomskich i podradomskich.

Od IX 1980 w ?S?, współzałożyciel ?S? nauczycielskiej w Regionie Ziemia Radomska. 1980-1981 nauczyciel w SP w Polanach, 1981-1987 w SP nr 27 w Radomiu, 1987-1988 w SP w Wierzbicy, 1988-1989 w SP nr 18 w Radomiu. 1982-1989 kolporter podziemnych wydawnictw: książek NOWej, Głosu, Kręgu; prasy, m.in. ?Tygodnika Mazowsze?.

1989-1990 nauczyciel w SP nr 37 w Radomiu, 1990-1991 w PSP nr 39 tamże, 1991-1994 nauczyciel, wicedyr. w PSP nr 36 w Radomiu, 1994-1999 dyr. SP nr 42 w Radomiu, 1999-2007 Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi tamże. 1996-2007 prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego Michałów. Uczestnik edukacyjnych wizyt studyjnych, m.in. w Danii (1994), Szkocji (2001), Izraelu (2002), Anglii (2004) i Turcji (2006). 1991-1994 członek UD, 1994-2002 UW. Od 2007 pracownik Biura Edukacji Publicznej IPN Delegatura Radom. Od 2003 członek Stowarzyszenia Maj 77.

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1999), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

12VI ? 17 X 1978 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Tarnowie w ramach SOS krypt. Zebranie, 5 VIII 1976 ? 8 III 1982 przez Wydz. III KW MO w Krakowie w ramach SOR krypt. Niepoprawni, nast. przez Wydz. III KW MO/WUSW w Radomiu w ramach SOS krypt. Pedagog ? do 21 VIII 1983.

Ewa Zając

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house