Chałoński Michał Hubert, ur. 3 XI 1943 w Kielcach. Ukończył II LO im. J. Śniadeckiego w Kielcach (1962). Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunek zarządzanie i marketing (1986). 1962–1972 kierownik działu produkcji w Kieleckim Przedsiębiorstwie Transportowo-Sprzętowym Budownictwa, 1972–1975 kierownik Bazy Sprzętu i Transportu Chemadin w Kielcach, 1975–1982 specjalista w Kieleckim Zjednoczeniu Budownictwa. Od IX 1980 w „S”, przew. Komitetu Założycielskiego w KZB, nast. KZ; w VI, VII delegat na I WZD Regionu Świętokrzyskiego, od VII 1981 wiceprzew. ZR, IX/X delegat na I KZD. 13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, 13–22 VI 1982 uczestnik głodówki protestacyjnej, 1 VII 1982 zwolniony. 1982–1988 specjalista w Zakładzie Usług Technicznych Związku Inwalidów Kielcach. 1982–1985 członek Biskupiego Komitetu Pomocy Potrzebującym w Kielcach; 27 III 1986 aresztowany podczas kolportażu „Biuletynu Regionu Świętokrzyskiego „Tematy” (z Józefem Płoskonką i Marianem Wojciechem Markiewiczem), do 29 III 1986 przetrzymywany w WUSW w Kielcach, 29 III 1986 skazany przez Sąd Rejonowy w Kielcach na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 4 lata oraz karę grzywny. 1989–1990 dyr. kieleckiego oddziału Związku Artystów Plastyków. Od 1991 członek władz Krajowej Izby Gospodarczej. 1991–1992 w UD, członek Prezydium Rady Krajowej, 1992–1996 w Partii Konserwatywnej, członek Prezydium Zarządu Krajowego. 1993–1995 kanclerz Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, 1996–1998 wice kanclerz. 1995–1998 i od 2002 członek Rady Ochrony Pracy przy Sejmie. 1997–2003 w SKL, członek Rady Politycznej i przew. Zarządu Wojewódzkiego. 1998–2001 prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie. Od 2002 ponownie wicekanclerz WSH. Do 31 VIII 1989 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Kielcach w ramach SOR.

Marzena Grosicka

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house