Czesław Szewczuk, ur. 4 VII 1951 w Krzywaczce k. Myślenic. Ukończył Technikum Mechaniczne w Krakowie (1979).

1968–1973 magazynier w PKO SA Pewex, 1973–1985 pracownik Huty im. Lenina w Krakowie. Od 1973 członek ZHP i ZMS.

W VIII 1980 uczestnik strajku w HiL, członek KS, uczestnik prac Komisji Negocjacyjnej w HiL; od IX 1980 w „S”, współorganizator Komitetu Robotniczego Hutników, od III 1981 członek Komisji Robotniczej Hutników, od IV 1981 w Sekcji Informacji KRH, z-ca przew., redaktor techn. pisma KRH „Biuletyn Informacyjny Hutników”, od nr. 1/31 z 9 VIII 1981 pn. „Obserwatora Robotniczego”; współorganizator na terenie HiL kolportażu wydawnictw niezależnych, w tym książek; nieoficjalny współpracownik tzw. Sieci; w  XI 1981 współzałożyciel  Klubów Samorządnej Rzeczpospolitej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość. 12/13 XII 1981 internowany, przebywał w Ośr. Odosobnienia w Nowym Wiśniczu, Załężu k. Rzeszowa, Kielcach-Piaskach, Nowym Łupkowie, 24 XI 1982 formalnie zwolniony, wyszedł na wolność 4 XII . Po wyjściu współpracownik niezależnych pism m.in. „Hutnika”, „Solidarność Hutników”, drukarz, kolporter, koordynator pracy grup zajmujących się drukiem i dystrybucją podziemnych pism; jako fachowiec od maszyn poligraficznych szkolił drukarzy w regionie. Poddawany stałej inwigilacji i szykanom (m.in. rozpuszczane przez SB pogłoski, że jest tajnym współpracownikiem).

Od III 1985 na emigracji w USA (Chicago), w zw. z wyjazdem zawieszony w prawach pracowniczych i dyscyplinarnie zwolniony. Od 1987 w Polsce, 1987–1990 prace zlecone w spółdzielniach budowlanych. W wyniku działań dezintegracyjnych SB, która poprzez tajnych współpracowników rozpowszechniała wiadomości, iż zgodę na wyjazd (paszport) otrzymał dzięki przekazaniu SB informacji o działaczach podziemia, poddany środowiskowemu ostracyzmowi (m.in. podczas majowo-kwietniowego strajku w 1988 nie wpuszczony przez kolegów na teren huty, nie udzielono też jego rodzinie pomocy ze SFPP). 1987–1989 zaangażowany w działalność charytatywną organizowaną przez ks. Kazimierza Jancarza przy parafii w Nowej Hucie Mistrzejowicach, uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy tamże oraz współpracownik Komitetu Pomocy Aresztowanym.

Od 1990 ponownie zatrudniony w hucie (od 1989 pn. Kombinat Metalurgiczny Nowa Huta, 1990–2004 Huta im. Tadeusza Sendzimira, 2004–2007 Mittal Steel Poland S.A Oddział Kraków, od X 2007 ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Kraków), po jej restrukturyzacji (1997) w Zakładzie Walcowniczym Profil S.A. Od 2006 przew. KZ „S” Zakładu Walcowniczego Profil SA. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (I 2009).

19 VIII 1981 – 16 II 1987 kontrolowany przez Wydział IIIA/V KW MO/WUSW w Krakowie, następnie SB DUSW Nowa Huta p. V w ramach KE krypt. Dziennikarz.

Martyna Skrzypczak

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house