Danuta Abrahamowicz, ur. 18 I 1937 w Kurhanach (obec. Ukraina), zm. 1995. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Filologiczny (1959), kierunek: filologia słowiańska; 1961-1963 stypendystka w Słowackiej Akademii Nauk. Od 1962 asystent w Zakładzie Nowszych Literatur Słowiańskich UJ, 1966-1969 st. asystent. 1982-1989 w podziemnym ruchu wydawniczym, w I 1982 współzałożycielka, nast. współredaktorka niezależnego pisma „Biuletyn Małopolski” (we współpr. z Jerzym Zdradą, Romanem Laskowskim), od 1983 „Miesięcznika Małopolskiego”. Tłumaczka z jęz. słowackiego i czeskiego, m.in. wierszy Jaroslava Seiferta, fragmentów Sennika czeskiego i Siekiery Ludvika Vaculika. Autorka publikująca w podziemnej prasie, m.in. w „Miesięczniku Małopolskim”, „Tumulcie”. Kolporterka „Miesięcznika Małopolskiego” w Krakowie i Warszawie.

Ewa Zając

Ogrody Zimowe, Szkło Architektoniczne, tarasy, elewacje drewniane, oranżerie, werandy, przeszklenia wintegarden

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house