Danuta Suchorowska-Śliwińska, ur. 31 III 1930 w Chronowie k. Bochni. Absolwentka Konserwatorium Muzycznego w Moskwie (1956).

Z zawodu muzyk, z pasji pisarka historyczna. 1946-1947 zatrudniona w Orkiestrze Symfonicznej w Kielcach; 1949-1951 w Filharmonii Krakowskiej; 1956-1962 w Państwowej Radiowej Orkiestrze w Sofii (Bułgaria). 1962-1986 ponownie w Filharmonii Krakowskiej. 1979-1980 członkini SKS, autorka artykułów publikowanych w „Merkuriuszu Krakowskim i Światowym” oraz „Krzyżu Nowohuckim”.

Od IX 1980 w „S”, współorganizatorka i wiceprzewodnicząca Komitetu Założycielskiego w Filharmonii, nast. wiceprzewodnicząca KZ. 10-12 VII 1981 uczestniczka I WZD „S” regionu małopolskiego. 15 XII 1981 – 24 XII 1981 internowana. Od 1982 członkini Międzydzielnicowego Komitetu Solidarności Kraków, odpowiedzialna za funkcjonowanie tej struktury w Krakowie-Grzegórzkach; współredaktorka, współorganizatorka drukarni „Kroniki Małopolskiej”, pisma informacyjno-programowego małopolskiej „S”; działaczka Komitetu Pomocy Internowanym i Aresztowanym. W 1984 delegatka na zebranie działaczy i organizatorów podziemnych struktur małopolskiej „S”. Od 1986 na emeryturze.

Od 1989 działaczka Komitetu Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Od 1992 współpracowniczka Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Autorka kilku książek z najnowszej historii Polski, m.in.: Rozbić więzienie UB! Akcje zbrojne AK i WiN 1945-1946 (1991), Najdłużej stawiali zbrojny opór. Zbrojne podziemie na Podbeskidziu 1945-1950 (1993), Moja Moskwa: 1951-1956 (2005).

Martyna Skrzypczak

Ogrody Zimowe, Szkło Architektoniczne, tarasy, elewacje drewniane, oranżerie, werandy, przeszklenia wintegarden

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house