Dorota Stec-Fus, ur. 23 X 1954 w Krakowie. Absolwentka polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (1980), studentka Wydziału Socjologii tamże (1977-1980, absolutorium 1984).

Uczestniczka demonstracji w XII 1970 w Rynku Głównym w Krakowie oraz w V 1977 po zamordowaniu Stanisława Pyjasa; nast. członek SKS, podpisywała oświadczenia.

Od 1980 w NZS UJ; współzałożycielka i redaktor „Biuletynu NZS UJ”, w II 1981 uczestniczka studenckiego strajku na UJ. Od V 1981 pracownik sekcji informacji MKZ Małopolska (od VII 1981 ZR Małopolska), dziennikarka pism „Goniec Małopolski” (od V 1981) i „Aktualności” (od IX 1981). Blisko współpracowała z Robertem Kaczmarkiem, Marią Sierotwińską-Rewicką, Lesławem Maleszką (TW „Ketman”), Andrzejem Ciesielskim, Zbigniewem Hobrzykiem, Danutą Dziewońską, Danutą Suchorowską, Małgorzatą Żłobińską, Adamem Grudzińskim. Po 13 XII 1981 w ukryciu; wydawała wraz z M. Żłobińską, Piotrem Zawiślakiem, Jakubem Meissnerem „Aktualności”, nagrywała i kolportowała kasety z pieśniami patriotycznymi. W I 1982 zwolniona z pracy w ZR „S”, bezrobotna do V 1987; inwigilowana, przeprowadzano rewizje w mieszkaniu rodziców, a także w domu górali u których się ukrywała (w Furmanowej k. Gubałówki). Od II 1982 - VII 1984 redaktor „Kroniki Małopolskiej” (we współpracy z D. Suchorowską, Barbarą Niemiec, Tadeuszem Syryjczykiem, P. Zawiślakiem). Po ucieczce R. Kaczmarka ze szpitala w III 1982 została jedną z jego łączniczek. Współorganizator struktur podziemnych m.in. powstałego 17 X 1982 Międzydzielnicowego Komitetu Strajkowego Grzegórzek, Krowodrzy, Podgórza i Śródmieścia zwanego też MKS Kraków przekształconego 29 XII 1982 w Międzydzielnicowy Komitet Solidarności Kraków, koordynator dzielnicy Krowodrza. Wraz z innymi organizowała w Małopolsce konspiracyjne MKS-y na bazie dawnej sieci kolportażowej (ABC) Sekcji Informacji ZR; współtwórca podziemnego kolportażu książek, czasopism i ulotek. Najbliżsi współpracownicy: R. Kaczmarek, D. Suchorowska, T. Syryjczyk, Magdalena Migała, Anna Mucha, Piotr Jasiński, P. Zawiślak, Andrzej Fus, B. Niemiec, Janusz Lupa, Władysław Włodarczyk. Wspomagała organizacyjnie niezależne gazetki „Kurierek CeBeA”, „Kolejarz Małopolski”, „Kablowiec” oraz organizowała sieć zakładowych bibliotek. W V 1983, po wyjeździe R. Kaczmarka do Francji, została koordynatorem (sekretarzem) MKS-u. Współorganizatorka współpracy z francuskim związkami zawodowymi, głównie z CFTC, z którymi latem 1984 w Gliczarowie Górnym na Podhalu MKS podpisał umowę o współpracy. W 1985 redaktor podziemnego pisma „Solidarność Grzegórzecka”. Z początkiem 1987 zatrudniona w kwesturze Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, zwolniona po dwóch tygodniach z powodu „zbyt wysokich kwalifikacji”, 1987-1988 sprzątająca w Zrzeszeniu Właścicieli Nieruchomości w Krakowie. W VIII 1987, będąc w ósmym miesiącu ciąży, zatrzymana (wraz z Aleksandrem Rogodą i Stanisławem Chmielewskim z „S” w Elektrociepłowni „Łęg”) przez SB przy transporcie offsetu z Warszawy do Krakowa; przetrzymywana kilkanaście godz. w WUSW w Krakowie; w domu przeprowadzono rewizję i skonfiskowano wiele przedmiotów; nast. śledzona i zmuszona do ukrycia się w szpitalu (również tam nękana przez SB); po porodzie skazana przez Kolegium ds. Wykroczeń na karę grzywny. Od 1988 współpracuje z Franciszkańską Wspólnotą Ekologiczną, niezależną organizacją działającą do II 2010 przy krakowskim klasztorze oo. Reformatów. W 1988 wydawała miesięcznik „Ekolog Niezależny”. 6 II 1989 - 5 IV 1989 uczestniczka obrad „Okrągłego Stołu” w tzw. podstoliku ekologicznym.

V 1989-1990 starszy referent w Pracowni Pozyskiwania i Przetwarzania Paliw w Zakładzie Problemów Energetyki IPPT Polskiej Akademii Nauk, oddział w Krakowie. Podczas wyborów 4 VI 1989 była mężem zaufania w KW przy ul. Rydla. 1990-1992 członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska. 1990-1991 dziennikarka „Czasu Krakowskiego”, 1991-1994 „Gazety Krakowskiej”, od 1994 redaktor „Dziennika Polskiego”. W 2000 utworzyła Związek Zawodowy Dziennikarzy i Fotoreporterów Wydawnictwa Jagiellonia S.A. (wydawcy „Dziennika Polskiego”), wiceprzewodnicząca. Od 2006 przewodnicząca Rady Pracowników Wydawnictwa Jagiellonia S.A.

Wyróżniona Medalem Zasłużonego dla Małopolskiej Solidarności (2000).

Sławomir Chmura

Ogrody Zimowe, Szkło Architektoniczne, tarasy, elewacje drewniane, oranżerie, werandy, przeszklenia wintegarden

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house