Dorota Stec-Fus, ur. 23 X 1954 w Krakowie. Absolwentka polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (1980), studentka Wydziału Socjologii tamże (1977-1980, absolutorium 1984).

Uczestniczka demonstracji w XII 1970 w Rynku Głównym w Krakowie oraz w V 1977 po zamordowaniu Stanisława Pyjasa; nast. członek SKS, podpisywała oświadczenia.

Od 1980 w NZS UJ; współzałożycielka i redaktor ?Biuletynu NZS UJ?, w II 1981 uczestniczka studenckiego strajku na UJ. Od V 1981 pracownik sekcji informacji MKZ Małopolska (od VII 1981 ZR Małopolska), dziennikarka pism ?Goniec Małopolski? (od V 1981) i ?Aktualności? (od IX 1981). Blisko współpracowała z Robertem Kaczmarkiem, Marią Sierotwińską-Rewicką, Lesławem Maleszką (TW ?Ketman?), Andrzejem Ciesielskim, Zbigniewem Hobrzykiem, Danutą Dziewońską, Danutą Suchorowską, Małgorzatą Żłobińską, Adamem Grudzińskim. Po 13 XII 1981 w ukryciu; wydawała wraz z M. Żłobińską, Piotrem Zawiślakiem, Jakubem Meissnerem ?Aktualności?, nagrywała i kolportowała kasety z pieśniami patriotycznymi. W I 1982 zwolniona z pracy w ZR ?S?, bezrobotna do V 1987; inwigilowana, przeprowadzano rewizje w mieszkaniu rodziców, a także w domu górali u których się ukrywała (w Furmanowej k. Gubałówki). Od II 1982 - VII 1984 redaktor ?Kroniki Małopolskiej? (we współpracy z D. Suchorowską, Barbarą Niemiec, Tadeuszem Syryjczykiem, P. Zawiślakiem). Po ucieczce R. Kaczmarka ze szpitala w III 1982 została jedną z jego łączniczek. Współorganizator struktur podziemnych m.in. powstałego 17 X 1982 Międzydzielnicowego Komitetu Strajkowego Grzegórzek, Krowodrzy, Podgórza i Śródmieścia zwanego też MKS Kraków przekształconego 29 XII 1982 w Międzydzielnicowy Komitet Solidarności Kraków, koordynator dzielnicy Krowodrza. Wraz z innymi organizowała w Małopolsce konspiracyjne MKS-y na bazie dawnej sieci kolportażowej (ABC) Sekcji Informacji ZR; współtwórca podziemnego kolportażu książek, czasopism i ulotek. Najbliżsi współpracownicy: R. Kaczmarek, D. Suchorowska, T. Syryjczyk, Magdalena Migała, Anna Mucha, Piotr Jasiński, P. Zawiślak, Andrzej Fus, B. Niemiec, Janusz Lupa, Władysław Włodarczyk. Wspomagała organizacyjnie niezależne gazetki ?Kurierek CeBeA?, ?Kolejarz Małopolski?, ?Kablowiec? oraz organizowała sieć zakładowych bibliotek. W V 1983, po wyjeździe R. Kaczmarka do Francji, została koordynatorem (sekretarzem) MKS-u. Współorganizatorka współpracy z francuskim związkami zawodowymi, głównie z CFTC, z którymi latem 1984 w Gliczarowie Górnym na Podhalu MKS podpisał umowę o współpracy. W 1985 redaktor podziemnego pisma ?Solidarność Grzegórzecka?. Z początkiem 1987 zatrudniona w kwesturze Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, zwolniona po dwóch tygodniach z powodu ?zbyt wysokich kwalifikacji?, 1987-1988 sprzątająca w Zrzeszeniu Właścicieli Nieruchomości w Krakowie. W VIII 1987, będąc w ósmym miesiącu ciąży, zatrzymana (wraz z Aleksandrem Rogodą i Stanisławem Chmielewskim z ?S? w Elektrociepłowni ?Łęg?) przez SB przy transporcie offsetu z Warszawy do Krakowa; przetrzymywana kilkanaście godz. w WUSW w Krakowie; w domu przeprowadzono rewizję i skonfiskowano wiele przedmiotów; nast. śledzona i zmuszona do ukrycia się w szpitalu (również tam nękana przez SB); po porodzie skazana przez Kolegium ds. Wykroczeń na karę grzywny. Od 1988 współpracuje z Franciszkańską Wspólnotą Ekologiczną, niezależną organizacją działającą do II 2010 przy krakowskim klasztorze oo. Reformatów. W 1988 wydawała miesięcznik ?Ekolog Niezależny?. 6 II 1989 - 5 IV 1989 uczestniczka obrad ?Okrągłego Stołu? w tzw. podstoliku ekologicznym.

V 1989-1990 starszy referent w Pracowni Pozyskiwania i Przetwarzania Paliw w Zakładzie Problemów Energetyki IPPT Polskiej Akademii Nauk, oddział w Krakowie. Podczas wyborów 4 VI 1989 była mężem zaufania w KW przy ul. Rydla. 1990-1992 członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska. 1990-1991 dziennikarka ?Czasu Krakowskiego?, 1991-1994 ?Gazety Krakowskiej?, od 1994 redaktor ?Dziennika Polskiego?. W 2000 utworzyła Związek Zawodowy Dziennikarzy i Fotoreporterów Wydawnictwa Jagiellonia S.A. (wydawcy ?Dziennika Polskiego?), wiceprzewodnicząca. Od 2006 przewodnicząca Rady Pracowników Wydawnictwa Jagiellonia S.A.

Wyróżniona Medalem Zasłużonego dla Małopolskiej Solidarności (2000).

Sławomir Chmura

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house