Dudek Edward, ur. 2 VI 1943 w Wielkiej Wsi k. Starachowic. Ukończył SP w Starachowicach (1957).

1961–1968 spawacz w Stoczni Północnej w Gdańsku, 1968–1990 w FSC w Starachowicach;

Do XII 1981 w PZPR.

Od X 1980 w „S”; przew. Komisji Wydziałowej, członek Komisji Fabrycznej w FSC; od 1981 członek Tymczasowego Samorządu Pracowniczego. 1982–1989 organizator związkowej działalności opozycyjnej, koordynator działań podziemnej struktury miejskiej, kolporter wydawnictw podziemnych (m.in.: „CDN”, „KOS”, „LUD”, „Nasze Sprawy” „Pro Kontra”, „Tygodnik Mazowsze”, „Tygodnik Wojenny”); organizator, we współpr. z podziemnymi strukturami w Lublinie, wczasów i kolonii dla dzieci z rodzin osób represjonowanych; 26 VIII 1982 zatrzymany, do 23 X przetrzymywany w AŚ w Kielcach-Piaskach, 22 X 1982 skazany przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 4 lata; wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, w I 1985 pobity przez funkcjonariuszy ZOMO; od 1986 członek Tymczasowej Rady „S” Regionu Świętokrzyskiego, 1988–1989 RKW; 19 IX 1988 – VI 1989 wiceprzew. Tymczasowej KZ.

IV 1989–1991 przew. KO „S” w Starachowicach, delegat na kolejne WZD Regionu Świętokrzyskiego, członek ZR. 1990–2003 własna działalność gospodarcza, 1990–1994 radny miasta Starachowice, wiceprzew. Rady Miejskiej. 1997–2001 w RS AWS, wiceprzew. w Starachowicach, członek Zarządu Wojewódzkiego w Kielcach; w 2001 współzałożyciel PiS w woj. świętokrzyskim. Od 2003 na emeryturze. Od IV 2008 członek-założyciel Stowarzyszenia Wolni i Solidarni 1980–1989 w Starachowicach.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2006).

1982–1985 rozpracowywany przez Wydz. III KWMO/RUSW w Starachowicach w ramach SOS/SOR krypt. „Przystań”; 25 VI 1985 – 22 VI 1989 kontrolowany przez p. V RUSW w Starachowicach w ramach KE krypt. „Cichy”; 1988–1989 rozpracowywany przez p. V RUSW w Starachowicach w ramach SOR krypt. „Komisja”.

Paweł Perchel

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house