Elżbieta Krawczyk, ur. 11 VI 1954 w Zakopanem. Absolwentka Akademii Medycznej w Krakowie (1979).

1974-1979 związana z Duszpasterstwem Akademickim Beczka oo. Dominikanów w Krakowie; od 1977 współpracowniczka KSS KOR, kolporterka wydawnictw niezależnych; 1977-1979 w SKS, od 1978 rzecznik SKS; współorganizatorka spotkań TKN w Krakowie; zatrzymywana, przesłuchiwana, wzywana na rozmowy ostrzegawcze przez władze uczelni. 1979-1980 lekarz-stażysta w Instytucie Matki i Dziecka w Rabce, 1980-1986 lekarz-asystent w Szpitalu im. Janusza Korczaka tamże.

Od jesieni 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w ZOZ w Rabce, w 1981 wiceprzew. KZ, członek Komisji Miejskiej, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska w Tarnowie, członek ZR, delegat na I KZD. 13 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w Gołdapi, 12 III 1982 zwolniona. Po wyjściu, do 1985, wraz z Hanną i Krzysztofem Czereyskimi, pp. Gorczyńskimi i Stanisławem Cencorą organizowała pomoc rodzinom internowanych i represjonowanych (materialną, wypoczynek); 1982-1985 uczestniczka Duszpasterstwa Ludzi Pracy; 1983-1985 w grupie samokształceniowej (obok m.in. ks. Tadeusza Janikowskiego i pp. Czereyskich) przy kościele parafialnym w Rabce, organizatorka spotkań; 1984-1986 współorganizatorka Mszy za Ojczyznę, 1984-1985 Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. Kolporterka wydawnictw podziemnych, m.in. pisma „13-tka”. Od 1986 w Zgromadzeniu Zakonnym Małych Sióstr Jezusa. 1987-1989 lekarz-asystent Poradni Chirurgicznej Szpitala Praskiego w Warszawie, w 1989 przez 3 mies. listonosz w Urzędzie Pocztowym w Wołominie.

1990-1991 asystent na OIOM-ie Szpitala ZOZ w Wołominie. 1991-1993 anestezjolog we wspólnocie Małych Sióstr w Kabulu (Afganistan). 1999-2000 przez 6 mies. lekarz w Hospicjum w Krakowie-Nowej Hucie. 2000-2009 we Francji, nast. w Austrii. Od IV 2009 ponownie w Polsce, lekarz w Hospicjum św. Łazarza w Krakowie.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), Medalem Za Zasługi dla Małopolskiej „Solidarności” (2010).

Martyna Skrzypczak, Sławomir Chmura

Ogrody Zimowe, Szkło Architektoniczne, tarasy, elewacje drewniane, oranżerie, werandy, przeszklenia wintegarden

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house