Elżbieta Maria Turnau, ur. 22 IV 1933 w Moszczynach, woj. podkarpackie. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierunek biologia (1956); w 1966 doktorat, w 1979 habilitacja.

1947-1954 członek ZMP, 1951-1956 ZSP, 1956-1980 ZNP. Od 1956 członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego. 1956-2004 zatrudniona w Instytucie Nauk Geologicznych PAN w Krakowie. 1976-1980 kolporterka wydawnictw KOR, KSS KOR.

Od IX 1980 w „S”, IX-X 1980 w grupie inicjatywnej zakładającej „S” w ING PAN i obsługującej punkt informacyjny dla in. zakładów pracy, gł. instytucji naukowych, nast. przew. Koła „S” w Zakładzie Geologii Dynamicznej ING PAN; od 1982 prowadziła stały zakładowy punkt kolportażowy; łączniczka (sieć kolportażu, przepływ pieniędzy) w ramach regionalnej struktury „S”; udostępniała mieszkanie na potrzeby działalności podziemnej, w tym na drukarnię. 22 IV 1982 zatrzymana w zw. z udostępnieniem mieszkania na nocleg Eugeniuszowi Szumiejce. Od 1985 członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego. 1987-2000 kierownik Studium Doktoranckiego Zakładu Geologii Dynamicznej ING PAN, 1992-2000 z-ca kierownika. Od 1992 prof. nauk o ziemi. Członek stowarzyszeń międzynarodowych: 1993-2003 Micropalaentological Society, 1993-2003 American Association of Stratigraphic Palynologists. Od 2005 na emeryturze.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1991), medalem Zasłużony dla Geologii Polskiej (2006).

Anna Kawalec

Ogrody Zimowe, Szkło Architektoniczne, tarasy, elewacje drewniane, oranżerie, werandy, przeszklenia wintegarden

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house