Emil Mastej, ur. 24 V 1956 w Jaśle. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Filozofii Teoretycznej (1980).

Od 1 IX 1981 pracownik Delegatury Zarządu Regionu Małopolska NSZZ ?Solidarność? w Jaśle, odpowiedzialny za kontakty z Komisjami Zakładowymi, wspierał również Sekcje Informacji i Interwencji; uczestnik akcji plakatowych w Jaśle; kilkakrotnie zatrzymany. XII 1981 uczestnik rozmów, pomiędzy władzami woj. tarnowskiego a KS, złożonym z rolników okupujących siedzibę Urzędu Gminy w Brzostku. 12 na 13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośr.  Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, Uhercach i Kielcach-Piaskach, zwolniony 19 XI 1982. Po zwolnieniu bez zatrudnienia, wraz z żoną Marią działacz podziemnych struktur ?S? w Jaśle, od 1983 wydawca, redaktor i kolporter drukowanego przez Komisję Koordynacyjną ?S? ?Biuletynu Informacyjnego?; kolporter podziemnych wydawnictw na terenie Jasła, kurier i współorganizator akcji związanej z upamiętnieniem mordu na ks. Jerzym Popiełuszce; represjonowany (przesłuchiwania, rewizje).

W XI 1984 wyemigrował z rodziną do Szwecji otrzymując paszport do jednorazowego przekroczenia granicy;  wraz z żoną pośredniczył w przekazaniu materiałów związkowych i krajowej prasy podziemnej do Rozgłośni Radia Wolna Europa; ze Sławomirem Dziennikiem wspierał finansowo jasielskie podziemie ?S?; współpracownik polonijnego pisma ?Nasza Gazetka?. Ukończył 2-letnie studia podyplomowe na Uniwersytecie w Uppsali (1997). Autor Zapisków internowanego 12 XII 1981 ? 19 I 1982 (Jasło 2005 i 2008). Uchwałą XII Krajowego Zjazdu ?S? otrzymał tytuł ?Zasłużony dla NSZZ ?Solidarność?? (2008).

3 VI 1981 ? 4 VIII 1981 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Krośnie w ramach SOS (brak kryptonimu); 9 IX 1981 ? 19 IV 1982 rozpracowywany  przez Wydz. III KWMO w Krośnie SOS krypt. Poranek; 3 II 1983 - 15 I 1990 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Krośnie, a od 18 VII 1983  pion II SB RUSW w Jaśle w ramach KE krypt. Filozof.

Stanisław Fryc

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house