Emil Mastej, ur. 24 V 1956 w Jaśle. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Filozofii Teoretycznej (1980).

Od 1 IX 1981 pracownik Delegatury Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” w Jaśle, odpowiedzialny za kontakty z Komisjami Zakładowymi, wspierał również Sekcje Informacji i Interwencji; uczestnik akcji plakatowych w Jaśle; kilkakrotnie zatrzymany. XII 1981 uczestnik rozmów, pomiędzy władzami woj. tarnowskiego a KS, złożonym z rolników okupujących siedzibę Urzędu Gminy w Brzostku. 12 na 13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośr.  Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, Uhercach i Kielcach-Piaskach, zwolniony 19 XI 1982. Po zwolnieniu bez zatrudnienia, wraz z żoną Marią działacz podziemnych struktur „S” w Jaśle, od 1983 wydawca, redaktor i kolporter drukowanego przez Komisję Koordynacyjną „S” „Biuletynu Informacyjnego”; kolporter podziemnych wydawnictw na terenie Jasła, kurier i współorganizator akcji związanej z upamiętnieniem mordu na ks. Jerzym Popiełuszce; represjonowany (przesłuchiwania, rewizje).

W XI 1984 wyemigrował z rodziną do Szwecji otrzymując paszport do jednorazowego przekroczenia granicy;  wraz z żoną pośredniczył w przekazaniu materiałów związkowych i krajowej prasy podziemnej do Rozgłośni Radia Wolna Europa; ze Sławomirem Dziennikiem wspierał finansowo jasielskie podziemie „S”; współpracownik polonijnego pisma „Nasza Gazetka”. Ukończył 2-letnie studia podyplomowe na Uniwersytecie w Uppsali (1997). Autor Zapisków internowanego 12 XII 1981 – 19 I 1982 (Jasło 2005 i 2008). Uchwałą XII Krajowego Zjazdu „S” otrzymał tytuł „Zasłużony dla NSZZ «Solidarność»” (2008).

3 VI 1981 – 4 VIII 1981 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Krośnie w ramach SOS (brak kryptonimu); 9 IX 1981 – 19 IV 1982 rozpracowywany  przez Wydz. III KWMO w Krośnie SOS krypt. Poranek; 3 II 1983 - 15 I 1990 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Krośnie, a od 18 VII 1983  pion II SB RUSW w Jaśle w ramach KE krypt. Filozof.

Stanisław Fryc

Ogrody Zimowe, Szkło Architektoniczne, tarasy, elewacje drewniane, oranżerie, werandy, przeszklenia wintegarden

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house