Emilia Dadał-Afenda, ur. 20 III 1942 w Krakowie, zm. 18 I 1985 tamże. Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydz. Geofizyki (1967).

Zatrudniona w Przedsiębiorstwie Geofizyki Górnictwa Naftowego w Krakowie.

Od 1977 uczestniczka ROPCiO, od IX 1979 członkini KPN, od 23 V 1980 współodpowiedzialna za Sekretariat KPN Obszaru II; organizatorka spotkań w swoim mieszkaniu działaczy KPN oraz od jesieni 1979 Porozumienia Młodych Niepodległość i Demokracja, współtwórczyni (wraz z Zygmuntem Łenykiem) programu i deklaracji ideowej PMNiD; drukarz, m.in. ?Opinii Krakowskiej?, kolporterka wydawnictw niezależnych na terenie Krakowa, 1979-1981 współorganizatorka niezależnych uroczystości patriotycznych w Krakowie. Wielokrotnie zatrzymywana.

Od IX 1980 w ?S?; od 5 III 1981 członek-założyciel krakowskiego KOWzP; 29 XI 1981 współorganizatorka Dnia Wolności i Praw Człowieka w Krakowie. 13 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, Gołdapi i Darłówku (ośr. o zaostrzonym rygorze), zwolniona 23 VII 1982.

Od 20 XII 1979 rozpracowywana przez Wydział III KW MO/WUSW w Krakowie w ramach SOS/SOR krypt. Dama, 1983 - 1985  w ramach KE krypt. Dama.

Ewa Zając

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house