Eugeniusz Baran, ur. 28 XI 1938 w Nowym Sączu. Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Nawojowej (1954).

1954-1991 ślusarz maszynowy, nast. mistrz w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Sączu. 1976-1980 zbierał i przekazywał składki na działalność KOR/KSS KOR. 1977-1980 przewodniczący Rady Robotniczej na Wydziale Wagonowym w ZNTK.

Od IX 1980 w „S”, 18 IX 1980 zastępca przewodniczącego KS podczas strajku w ZNTK. Od 26 IX 1980 zastępca przewodniczącego Komitetu Założycielskiego (od rejestracji „S” Komisja Zakładowa) „S” przy ZNTK, nast. 17 X 1980 - III 1981 przewodniczący. 22-27 X 1980 uczestnik głodówki we Wrocławiu, nast. 27 X 1980 - 5 XI 1980 członek Komisji ds. Pragmatyki Kolejowej podczas rozmów resortowych ze stroną rządową tamże. XI 1980 - 13 XII 1981 członek prezydium Krajowej Komisji Porozumiewawczej ZNTK i PKP; sygnatariusz porozumień i uzgodnień ze stroną rządową dot. warunków płacowych, emerytalnych i systemu awansów. 1980-1989 założyciel biblioteki wydawnictw niezależnych w domu w Nawojowej. 1980-1981 kolporter niezależnej prasy, m.in. „Robotnika”, „Gońca Małopolskiego” oraz cegiełek. 9-11 I 1981 współorganizator strajku w nowosądeckim Ratuszu (11-19 I 1981 kontynuacja strajku w „Domu Robotniczym” ZNTK), nast. I-VI 1981 uczestnik rozmów MKZ Małopolska - Komisja w Nowym Sączu z Komisją Rządową w sprawie niezrealizowanych postulatów. VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska w Tarnowie, wybrany do Regionalnej Komisji Rewizyjnej ZR Małopolska „S”; IX-X 1981 delegat na I KZD. W 1981 organizator konkursu na sztandar „S” w ZNTK, poświęconego 15 VIII 1981. 13 XII 1981 - 11 II 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa; autor i współautor licznych utworów satyrycznych i o wydźwięku patriotycznym tworzonych podczas internowania. II 1982 - 1989 w podziemnych strukturach „S”, współorganizator na terenie ZNTK; blisko współpracował z Konstantym Konarem, Zbigniewem Bocheńskim, Stefanem Łukasikiem, Tadeuszem Nitką; kolporter podziemnych pism, m.in. „Wiadomości Nowosądeckich”, „Kolejarza Małopolskiego” oraz ulotek, znaczków „pocztowych”, kalendarzy, kart świątecznych; zaopatrywał się gł. u Henryka Ferenca, Stefana Łukasika, Józefa Biela; rozprowadzał je na terenie ZNTK i wśród znajomych; zbierał składki na działalność związkową i pomoc represjonowanym; w grupie organizującej pomoc osobom aresztowanym i ich bliskim; zbierał informacje na temat represji; współorganizator i uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Mszy za Ojczyznę. 1982-1987 przesłuchiwany ok. 15 razy w zakładzie pracy i w siedzibie SB, wielokrotne rewizje miejsca pracy; w 1982 i 1983 nie przyjęto syna na studia mimo zdanych egzaminów. W V 1988 uczestnik kilkugodzinnych przestojów w pracy na znak solidarności ze strajkującymi w kraju.

1989-1991 w reaktywowanej „S”, członek Komisji Oddziałowej. 1989-1991 wiceprzewodniczący KO „S” w Nawojowej; aktywny uczestnik kampanii przed wyborami 4 VI: organizator spotkań i wieców z kandydatami do parlamentu, plakatował. 1990-2003 ławnik sądowy Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. 1991-1998 na rencie. 1996-2005 sądowy kurator społeczny Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. Od 1998 emeryt. Autor 2 patentów dot. rozwiązań technicznych zamków wagonowych (l. 60. i 70.). Uhonorowany medalem pamiątkowym: NSZZ „S” 1980-2005 Region Małopolska (2005), Medalem na 25-lecie NSZZ „S” w ZNTK (2005).

Od 20 III 1981 rozpracowywany przez Wydział II KW MO Nowy Sącz w ramach SOS krypt. „Działacz”, nast. od 7 V 1982 do 4 IV 1986  przez Wydział V KW MO Nowy Sącz w ramach KE krypt. „Zamek”.

Sławomir Chmura

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house