Ewa Andrzejewska, ur. 19 X 1947 w Gdańsku. Absolwentka Politechniki Gdańskiej, Wydz. Architektury (1971).

1971-1972 asystent na Wydz. Architektury PG; 1972-1973 plastyk w Muzeum Zamkowym w Malborku; 1973-1976 architekt w Inwestprojekcie w Koszalinie, 1976-1979 w Iwestprojekcie w Nowym Sączu, 1979-1989 w Wojewódzkim Biurze Projektów w Nowym Sączu. 1969-1971 członek Duszpasterstwa Akademickiego w Gdańsku, 1975-1980 Stowarzyszenia Architektów Polskich. W XII 1970 uczestniczka wiecu na PG.

Od 1980 w ?S?, członek KZ WBP w Nowym Sączu. 1980-1984 autorka oprac. graf. i drukarz ulotek okolicznościowych, rocznicowych, plakatów (we współpr. z: Krzysztofem Lipińskim, Zofią Pieczkowską, Andrzejem Szkaradkiem, Ryszardem i Henrykiem Pawłowskimi, Alicją i Gabrielem Derkowskimi, Wojciechem Michalcewiczem, Romanem Kałyniukiem, Józefem Jareckim, Grzegorzem Sajdakiem); kolporterka wydawnictw niezależnych: m.in. poezji, książek historycznych, ?Gońca Małopolskiego?, ?Robotnika?, ?Wiadomości Nowosądeckich?, ulotek, cegiełek (odbieranych od: MKZ Kraków, R. Pawłowskiego, A. Szkaradka; punkt kolportażowy m.in. 1983-1984 przy ul. Sikorskiego). W 1980 współzałożycielka biblioteki wydawnictw niezależnych zlokalizowanej w mieszkaniu prywatnym i miejscu pracy (WBK, ul. Kilińskiego), prowadzonej do 1989. 9-11 I 1981 uczestniczka zbiórki żywności dla strajkujących w nowosądeckim Ratuszu; w XII 1981 wspomagała strajkujących nauczycieli. 1981-1984 działaczka w strukturach podziemnej ?S?; w XII 1981 uczestniczka mszy w intencji ?S?, zbierania informacji nt. represjonowanych, akcji ulotkowych i plakatowania; współorganizatorka działalności samokształceniowej (wykłady z historii, sztuki). Organizatorka pomocy rodzinom represjonowanych: zbierania składek, opieki nad dziećmi, sąsiedzkiej samopomocy. 1982-1989 uczestniczka Mszy za Ojczyznę. 13-19 IV 1984 aresztowana, przetrzymywana w WUSW w Nowym Sączu i Krakowie. 16 V 1984 ? 27 VII 1984 ponownie aresztowana, przetrzymywana w AŚ w Krakowie (przy ul. Montelupich); zwolniona na mocy amnestii; przy drugim zatrzymaniu uprowadzona przez funkcjonariuszy SB (Zbigniew Bąk, Hebda) podczas przewożenia jej ze szpitala do szpitala. Inwigilowana przez SB, grożono jej rodzinie, wywierano na nią presję psychiczną, próbowano skłócić członków rodziny.

23 III 1989 ? 1991 członek KO ?S? w Nowym Sączu: uczestniczka zbierania podpisów, przygotowywania transparentów, ulotek, spotkań. 1989-1992 inspektor w Urzędzie Rejonowym w Nowym Sączu, 1992-2009 inspektor w Urzędzie Miejskim w Nowym Sączu; od 2009 na emeryturze.

Rozpracowywana przez SB w ramach SOR krypt. Ogniwo (NS-4917); 22 I 1985 - 24 IV 1986 przez Wydz. V WUSW w Nowym Sączu w ramach KE krypt. Andy (NS-10320).

Sławomir Chmura

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house