Fryderyka Łazarów, ur. 10 VI 1941 w Kaaden (ówczesne niemieckie Sudety, obecnie Czechy). Po wyjściu za mąż za Polaka Macieja Łazarowa w 1970 przyjechała do Krakowa. Absolwentka Studium ander Hochschule für Grafik Und Buchkunst (rodzaj Akademii Sztuk Pięknych) w Lipsku (1967), dyplomowany grafik.

W Polsce zajmowała się prowadzeniem domu i wychowywaniem sześciorga dzieci, a w wolnym czasie malarstwem i grafiką (kilka autorskich wystaw, ilustracje do książek). Członkini Związku Polskich Artystów Plastyków.

Po 13 XII 1981 działalność konspiracyjna – ukrywanie w domu poszukiwanych przez SB działaczy opozycyjnych, prowadzenie drukarni, punktu kolportażowego i skrzynki informacyjno-kontaktowej. Autorka wielu grafik i plakatów (przeważnie linoryty) związanych z podziemną działalnością, w tym we IX 1982 pierwszego plakatu Solidarności Walczącej. Uczestniczka Mszy za Ojczyznę w Krakowie-Mistrzejowicach. Od 1982 w strukturze Porozumienia Prasowego „Solidarność Zwycięży”, współpracowniczka „SW” oraz pisma środowiskowego „Zomorządność” i „Kurierek B”. W życiu konspiracyjnym uczestniczyły także dzieci Łazarów (pomoc w druku prasy podziemnej).

W 1989 krytyk i przeciwniczka Okrągłego Stołu. Odznaczona honorowymi medalami: Semper Fidelis (Krzyż Solidarności Polskich Kombatantów) w 2000, Za zasługi dla Małopolskiej Solidarności (z okazji 25-lecia powstania „S”) oraz Pro Memoria Prasy Podziemnej w 2007.

Piotr Hlebowicz

Ogrody Zimowe, Szkło Architektoniczne, tarasy, elewacje drewniane, oranżerie, werandy, przeszklenia wintegarden

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house