Gawlik Stanisława Marianna, ur. 16 XI 1946 w Bilczy k. Kielc. Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydz. Gospodarki Narodowej (1969).

1971–1972 inspektor w Woj. Komisji Planowania Gospodarczego, 1972–1975 nauczycielka w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach, 1975–1983 i I–XII 1990 wykładowca na PŚ.

W III 1968 uczestniczka protestu studentów AE we Wrocławiu.

Od XI 1980 w „S”; członek KZ na PŚ. Po 13 XII 1981 uczestniczka akcji protestacyjnych, zawieszona w czynnościach nauczyciela; w 1982 współzałożycielka i redaktorka pisma „KOS”, kolporterka wydawnictw podziemnych, m.in.: „Tygodnika Mazowsze”, „Tygodnika Wojennego”, książek, ulotek, apeli, znaczków poczt podziemnych, tzw. cegiełek, kalendarzy i in.; 8 IX 1982 internowana w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, 15 IX 1982 zwolniona, nast. aresztowana, do 21 I 1983 przetrzymywana w AŚ w Kielcach; 20 I 1983 skazana przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Kielcach na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata; w I 1983 zwolniona z pracy; 1984–1986 instruktorka w Ośrodku Kultury Literackiej w Kielcach, nast. do 1988 dyr. spółek usługowo-handlowych tamże; 1986–1989 organizowała pracę Komisji Interwencji i Praworządności w Kielcach.

W 1989 delegat na II WZD Regionu Świętokrzyskiego, IV–XII 1989 przew. Komisji Interwencji przy ZR. XII 1990–1995 dyr. Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Kielcach, nast. doradca ekonomiczny tamże.

1982–1986 r. rozpracowywana przez Wydz. III WUSW w Kielcach w ramach SOR krypt. „Kos”; 1987–1990 rozpracowywana przez Wydz. III WUSW w Kielcach/Inspektorat 2 WUSW w Kielcach w ramach SOR krypt. „Ośmiornica”.

Marzena Grosicka

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house