Grażyna Małgorzata Chodak, ur. 18 I 1950 w Zakopanem. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierunek psychologia (1973).

1974-2001 asystent w Klinice i Katedrze Ortopedii Akademii Medycznej w Krakowie. 1978-1992 członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Od X 1980 w ?S?. Po 13 XII 1981 kolporterka wydawnictw podziemnych; do końca 1982 uczestniczka akcji protestacyjnych w AM; wielokrotnie zatrzymywana i przesłuchiwana.

1992-1998 członek Europejskiego Towarzystwa Psychologii Zdrowia; od 1996 w Polskim Towarzystwie Somatoterapii, sekretarz, 2-krotnie prezydent, wiceprezydent, nast. członek honorowy; 1998-2004 członek Europejskiego Towarzystwa Somatoterapii; Międzynarodowego Towarzystwa Somatoterapii; 2000-2005 założycielka, członek Federacji Europejskiej Psychoterapii Socjo-somato-analitycznej. 2003-2004 psycholog w Poradni Rehabilitacyjnej w Krakowie, 2004 psycholog kliniczny w Przychodni Interdyscyplinarnej Poradni Zdrowia Psychicznego tamże. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu psychologii.

Helena Szczodry

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house