Grzegorz Surdy, ur. 5 III 1962 w Krakowie. 1981-1982 student Politechniki Warszawskiej, Wydz. Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa; 1982 ? II 1985 student Politechniki Krakowskiej, Wydz. Budownictwa Lądowego, kier. technologia i organizacja budownictwa; 1987-1991 student Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Filozoficzno-Historyczny, kier. historia; absolwent UJ, kier. Zarządzanie w Administracji Publicznej (2006).

1971-1980 w ZHP.

Od 1981 w NZS; XI ? 12 XII 1981 uczestnik strajku solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI (w KS na Wydz. MEL PW); drukarz w drukarni Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS; organizator i uczestnik akcji plakatowania i ulotkowych. Od 13 XII 1981 uczestnik działań wspierających strajk w Hucie im. Lenina w Krakowie, nast. demonstracji przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. I-VI 1982 organizator akcji ulotkowych w Warszawie. Od VI 1982 w podziemnych strukturach ?S? w Krakowie; organizator kolportażu, zrywania plakatów propagandowych i czerwonych flag, malowania na murach. 4 XI 1982 aresztowany, przetrzymywany w areszcie KW MO, 30 XII skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Krakowie za malowanie haseł antyreżimowych i nawoływanie do strajku na 1 rok więzienia, osadzony w AŚ przy ul. Montelupich; 26 V 1983 zwolniony warunkowo na mocy aktu łaski Rady Państwa. 1982-1989 wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz., przesłuchiwany, inwigilowany, dokonywano rewizji w mieszkaniu. 1983-1984 w redakcji podziemnego pisma ?Tymczasem? (przeprowadził reorganizację); od IX 1983, w ramach Porozumienia Prasowego ?Solidarność Zwycięży?, współorganizator kolportażu i druku m.in. ?Montinowca?. 1984-1989 współorganizator nadawania audycji Radia Solidarność Małopolska w Krakowie, m.in. z własnego mieszkania. II 1985 relegowany ze studiów. 1985 współzałożyciel Ruchu Wolność i Pokój w Krakowie; organizator i uczestnik demonstracji i akcji protestacyjnych (pikiet, głodówek, petycji, happeningów, koncertów, spotkań i konferencji, m.in. 7-9 V 1987 międzynarodowego seminarium ?Pokój międzynarodowy i porozumienia helsińskie? w kościele Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny w Warszawie, 25-28 VIII 1988 Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach). 22 IV 1985 aresztowany, przetrzymywany w areszcie WUSW, nast. w AŚ przy ul. Montelupich, 1 VII skazany wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty na 1,5 roku więzienia za ?rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji? i przygotowywanie demonstracji 1 i 3 V 1985, osadzony w ZK w Strzelinie; 27 VIII 1986 zwolniony warunkowo, nast. objęty amnestią z 1986. 1986-1989 wielokrotnie skazywany przez Kolegia ds. Wykroczeń na kary grzywien. Od X 1986 współpracownik KRH. Od 1987 student UJ. 26 IV - 4 V 1988 rzecznik prasowy strajku w HiL (z Edwardem Nowakiem), V 1988 współorganizator sekretariatu Komitetu Organizacyjnego ?S? HiL. VI 1988 przewodniczący Komitetu Założycielskiego NZS na UJ. VIII 1988 podczas strajków zorganizował przerzut Bogdana Lisa do MKS w Jastrzębiu; organizator w KWK Morcinek akcji informacyjnej nt. zastępczej służby wojskowej i represji związanych ze strajkiem; VIII 1988 organizator druku ulotek oraz demonstracji w Stalowej Woli, podczas strajku HSW, pobity po manifestacji (tzw. ścieżka zdrowia). X 1988 ? VI 1989 przewodniczący, nast. wiceprzewodniczący Komisji Uczelnianej NZS UJ, członek Prezydium Krakowskiej Rady Koordynacyjnej NZS, przedstawiciel uczelni krakowskich w Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS. X 1988 współorganizator bojkotu studium wojskowego na krakowskich uczelniach. I 1989 współorganizator pikiety przed KC PZPR w Warszawie. 24 II 1989 inicjator zatrzymania i wymiany ministra oświaty i szkolnictwa wyższego Jacka Fisiaka na przetrzymywanych przez MO kolegów.

IV-VI 1989 członek Prezydium Małopolskiego KO ?S?, odpowiedzialny za techniczną część kampanii wyborczej. Inicjator i współorganizator: 20 IV 1989 marszu gwiaździstego w Krakowie przeciwko kłamstwom oficjalnych mediów, 2 X 1989 wiecu, nast. bojkotu studium wojskowego na wyższych uczelniach, inicjator i przywódca okupacji studium wojskowego UJ. 25 X 1989 współinicjator okupacji i przejęcia lokalu ZSMP w Krakowie. IV 1990 inicjator powstania Bloku Wyborczego Młodych ?S? do wyborów samorządowych. XII 1990 ? 1993 w KLD, organizator krakowskich struktur, wiceprzewodniczący władz wojewódzkich (wystąpił z partii w proteście przeciwko odejściu od założeń programowych). 1990-1999 właściciel wydawnictwa książkowego. 1991-2005 organizator kampanii wyborczych do parlamentu i samorządu (m.in.: KLD, UPR, Porozumienie dla Krakowa, AWS). 2000-2001 kierownik działu parafarmaceutyków w ASC Co. Ltd Sp. z o.o. w Krakowie. 2002-2006 pełnomocnik wójta gminy i kierownik Wydziału Kultury, Informacji i Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy w Czernichowie. W 2007 koordynator ds. programów unijnych w firmie Restrukturyzacja ? Edward E. Nowak Sp. z o.o. 2008-2009 sekretarz redakcji Discovery Historia TVN w Krakowie. Od 2009 członek Stowarzyszenia NZS 1980. 2010-2011 asystent prasowy krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej; od 2010 sekretarz kapituły medalu Niezłomnym w Słowie. Odznaczony Medalem Pamiątkowym NSZZ ?S? 1980-2005 Region Małopolska (2005), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

14 III 1984 - 31 I 1990 rozpracowywany przez Wydział V, następnie od I 1989 Inspektorat 2 WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. "Prezes".

Jadwiga Zechenter, Sławomir Chmura

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house