Halina Mytnik, ur. 20 IV 1935 w Krakowie. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Filologiczny, filologia polska (1957); dyplomowany bibliotekarz (egzamin państwowy w 1964); dyplomowany pracownik dokumentacji naukowej (egzamin państwowy w 1973).

1959?1995 zatrudniona w Akademii Górniczo-Hutniczej, do 1970 w Bibliotece Głównej, 1970?1995 w Bibliotece Instytutu Maszyn Górniczych, Przeróbczych, Automatyki, nast. Katedry Maszyn Górniczych i Utylizacji Odpadów, od 1994 włączona do Biblioteki Wydziałowej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH; od 1972 kustosz dyplomowany, od 1981 starszy kustosz dyplomowany. 1959?1980 członek ZNP przy Akademii Górniczo-Hutniczej (członek komisji kultury). 1964?2002 członek Stowarzyszenia Absolwentów UJ (1992?2002 przewodnicząca Komisji Rewizyjnej tego stowarzyszenia). 1962?1982 i od 1997 członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Od 1980 w Ruchu Kultury Chrześcijańskiej Odrodzenie.

Od 19 IX 1980 w ?S?, założyciel Uczelnianego Komitetu Założycielskiego ?S?, sekretarz UKZ; od 1980 szef zespołu redakcyjnego ?Komunikatu Sekcji Informacji KZ ?Solidarność? AGH? (także autorka); odpowiedzialna za kolportaż w ramach systemu ABC w pionie AGH; od 21 XII 1980 sekretarz KZ ?S? AGH. Od 1 IV 1981 oddelegowana do pracy w ?S? (na 1/2 etatu); od 13 XII 1981 członek KS AGH, odpowiedzialna za kontakty z in. zakładami pracy. 15/16 XII 1981 zatrzymana podczas pacyfikacji strajku w AGH, nast. do 11 VI 1982 internowana w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, Gołdapi i Darłówku. Od 1982 członek Rady Bibliotecznej w Bibliotece Głównej AGH (kilka kadencji). VII 1982?1989 współpracowniczka TKZ ?S? w AGH oraz podziemnych struktur ?S? regionu Małopolska; współorganizatorka mszy za ojczyznę. Od 1984 kierownik biblioteki; prowadziła wykłady i ćwiczenia z metodyki poszukiwań bibliograficznych dla studentów Wydziału Maszyn Górniczych; tłumacz literatury naukowo-technicznej (z ang., franc., węg.).

Od VIII 1988 członek Komitetu Założycielskiego ?S? AGH, w I 1989 członek delegacji składającej wniosek o rejestrację; członek władz KZ ?S? (przez 3 kadencje), 1989?1992 wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej, 1992?1995 przewodnicząca. Od 1994 tłumacz techniczny z języka francuskiego na polski i z polskiego na angielski (egzamin NOT). Autorka kilkunastu artykułów w wydawnictwach naukowych. Od 1995 na emeryturze; 1995?1996 zatrudniona na umowę zlecenie w Bibliotece WIMiR AGH. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1981) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

28 I 1982 ? 16 X 1984 kontrolowana  przez Wydz. III-1 KW MO/WUSW w Krakowie w ramach KE (bez kryptonimu).

Anna Kawalec

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house