Henryk Pawłowski, ur. 21 VIII 1949 w Nowym Sączu. Absolwent Wydz. Transportu Politechniki Krakowskiej (1981) oraz Wydz. Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego (1999).

1970-2009 pracownik PKP, kolejno: do 1980 adiunkt, monter inżynier, starszy monter inżynier, kierownik warsztatu radiowego w Odcinku Łączności Radiowej w Nowym Sączu, 1980-1982 referendarz w Dyrekcji Rejonowej tamże, 1982-1991 monter inżynier w Odcinku Łączności Radiowej tamże (od 1989 w Krakowie), 1991-1992 zastępca naczelnego dyrektora okręgu w Dyrekcji Okręgowej w Krakowie, 1992-1993 dyrektor Biura Dyrekcji Generalnej w Warszawie, 1993-1995 zastępca dyrektora generalnego w Dyrekcji Generalnej w Warszawie, 1995-1997 członek Zarządu, 1997-2000 dyrektor Centrum Szkolenia i Doskonalenia Kadr Kolejnictwa w Warszawie, 2001-2009 prezes Zarządu CS Szkolenie i Doradztwo Sp. z o.o. w Warszawie. 

W III 1968 uczestnik demonstracji studenckich, zatrzymany przez MO. 1972-1976 przewodniczący ZMS w zakładzie pracy, po strajkach w Radomiu demonstracyjnie odszedł z organizacji. 

VIII/IX 1980 członek grupy inicjatywnej ds. powstania wolnych związków zawodowych w Nowym Sączu. We IX 1980 inspirator i organizator Komitetów Założycielskich na terenie Węzła PKP w Nowym Sączu oraz w innych zakładach na terenie woj. nowosądeckiego; przewodniczący Komitetu Założycielskiego NSZZ Węzła PKP w Nowym Sączu, nast. przewodniczący KZ „S” tamże. IX/X 1980 członek Komitetu Koordynacyjnego przy PDOKP, nast. przewodniczący Komisji Porozumiewawczej „S” Węzła PKP w Nowym Sączu. Od 6 X 1980 członek Komitetu Koordynacyjnego „S” w Nowym Sączu (w Komisji Interwencji). 1980-1981 uczestnik rozmów i negocjacji z ministrem transportu. W 1981 inicjator i realizator przywrócenia tablicy pamiątkowej poświęconej gen. Bronisławowi Pierackiemu na ścianie Domu Kultury Kolejarza w Nowym Sączu. 9-11 I 1981 członek KS podczas strajku w nowosądeckim Ratuszu (11-19 I 1981 kontynuacja strajku w „Domu Robotniczym” ZNTK), nast. I-VI 1981 uczestnik i przewodniczący kilku tur rozmów MKZ Małopolska - Komisja w Nowym Sączu z Komisją Rządową w sprawie niezrealizowanych postulatów. W V 1981 współorganizator i uczestnik mszy na Rynku po zamachu na Jana Pawła II. 12 XII 1981 zatrzymany, nast. 13 XII 1981 - 4 V 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, nast. w szpitalu w Nowym Sączu i Iwoniczu-Zdroju. Po powrocie do zakładu przeniesiony na gorsze stanowisko. 1982-1989 w podziemnych strukturach „S”; blisko współpracował m.in. z Andrzejem Szkaradkiem, Alicją i Gabrielem Derkowskimi, Ewą Andrzejewską, Tadeuszem Nitką; zaangażowany w pomoc materialną dla represjonowanych i ich rodzin, zbieranie składek, rozwożenie darów otrzymywanych poprzez Kościół; zbierał informacje o represjonowanych, brał udział w akcjach ulotkowych i plakatowania. 1982-1986 przesłuchiwany i inwigilowany. 1983-1989 aktywny uczestnik Mszy za Ojczyznę i Duszpasterstwa Ludzi Pracy. 1983-1988 uczestnik spotkań regionalnych struktur opozycyjnych, m.in. w Binczarowej k. Grybowa i Krakowie. 1984-1986 kilkukrotne rewizje w domu i zakładzie pracy. 1988/1989 współinicjator i współorganizator (m.in. z Leszkiem Pajdą) komitetu ds. ponownej rejestracji „S” w strukturach kolejowych.

23 III 1989 -1991 w KO „S” w Nowym Sączu, odpowiedzialny za agitację, uczestnik i organizator spotkań z kandydatami w kampanii wyborczej KO „S” w 1989. 1989-1990 przewodniczący KZ „S” Węzła PKP w Nowym Sączu, przewodniczący Okręgowej Sekcji „S” PDOKP w Krakowie, członek Krajowej Sekcji Kolejarzy „S” w Gdańsku z siedzibą w Warszawie; 1990-1992 delegat na KZD. 1990-1994 radny Nowego Sącza z listy KO „S”, członek zarządu miasta. Od 2009 na emeryturze; członek Związku Emerytów i Rencistów „S”. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1992), Odznaką: Zasłużony dla Transportu RP (1994), Srebrną Honorową Odznaką: Zasłużony dla Transportu RP (1998), Złotym Krzyżem Zasługi (2000).

Od 24 X 1980 rozpracowywany przez Wydział IIIA/Wydział V KW MO w Nowym Sączu w ramach SO krypt. „Związkowcy”, następ. od 6 V 1983 rozpracowywany w ramach Wydziału II KW MO/WUSW w Nowym Sączu, a od 7 VI 1984 do 30 XI 1984 rozpracowywany przez Wydział V WUSW w Nowym Sączu w ramach SOR krypt. „Ogniwo”.

Sławomir Chmura

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house