13 grudnia 2011 r., godz. 17.00 – Rabka, Teatr „Rabcio”, ul. Orkana 6, pokaz filmu „Towarzysz generał idzie na wojnę”, reż. Grzegorz Braun, Robert Kaczmarek

 

Film Towarzysz generał idzie na wojnę

Film odpowiada na pytanie, czy mit zagrożenia sowiecką interwencją ma historyczne podstawy, czy też jest zabiegiem propagandowym nieznajdującym potwierdzenia w faktach i stanowiącym fundament dla stworzenia zakłamanego obrazu komunistycznego dyktatora, który wypowiedział wojnę narodowi i zaryzykował masakrę ludności, przelew krwi i wojnę domową, by ratować swoją władzę oraz zbrodniczy system.

Kiedy zaczęły się przygotowania do stanu wojennego? Odpowiedź jest szokująca – 17 sierpnia 1980 roku. Zanim skończyły się strajki sierpniowe, zaczęto pracować nad likwidacją rodzącej się niezależności. Świadczą o tym zachowane dokumenty Komitetu Obrony Kraju.

Film – szukając odpowiedzi na podstawowe pytanie o realność zagrożenia interwencją sowiecką – przedstawia proces przygotowywania, wdrażania i realizacji stanu wojennego, czyli opowiada historię Polski od lata 1980 do 13 grudnia 1981 roku, wracając przy tym do kluczowego dla tamtych wydarzeń faktu: pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 roku.

Ogrody Zimowe, Szkło Architektoniczne, tarasy, elewacje drewniane, oranżerie, werandy, przeszklenia wintegarden

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house