W dniu 9 grudnia 2011 r., o godz. 15 w siedzibie – EUROREGIONU TATRY w Nowym Targu przy ul. Sobieskiego 2, nastapiło otwarcie wystawy o stanie wojennym „Wojna polsko-jaruzelska”, prezentacja albumu Generałowi dziękujemy. Stan wojenny 13 grudnia 1981 oraz wręczenie medali „Niezłomnym w słowie”. W spotkaniu udział wzięli: senator Mieczysław Gil, poseł Anna Paluch, Krzysztof Faber - Starosta Nowotarski, Maciej Jachymiak - Wicestaroata Nowotarski, Jadwiga Emilewicz - Dyrektor Muzeum PRL, Adam Kalita, Grzegorz Surdy i dr Jarosław Szarek z Oddziału IPN w Krakowie oraz władze samorzadowe Gminy i powiatu nowotarskiego.

Ogrody Zimowe, Szkło Architektoniczne, tarasy, elewacje drewniane, oranżerie, werandy, przeszklenia wintegarden

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house