Ireneusz Roman Serwan, ur. 6 X 1925 w Wieluniu, k. Łodzi. Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie, kierunek finanse i rachunkowość (1952).

1940-1945 robotnik przymusowy niemieckiego przedsiębiorstwa w Wieluniu. 1950-1951 pracownik Biura Organizacji Rachunkowości w Krakowie, 1952-1968 asystent, st. asystent, wykładowca w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie, 1968-1986 wykładowca, st. wykładowca Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Do 1980 członek Związku Narciarstwa Polskiego, w Komisji Rewizyjnej. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Od IX 1980 w ?S?, członek Komitetu Założycielskiego ?S? w AGH, nast. wiceprzew. KZ. 14-16 XII 1981 przew. KS w AGH, w nocy 15/16 XII 1981 zatrzymany na terenie AGH podczas pacyfikacji strajku przez ZOMO, od 16 XII 1981 przetrzymywany w KW MO w Krakowie, internowany w Ośr. Odosobnienia w Nowym Wiśniczu, Załężu k. Rzeszowa, 3 III 1982 zwolniony. Po wyjściu od VI 1982 członek Zarządu TKZ ?S? w AGH, prowadził księgowość, przechowywał pieniądze; 1985-1988 współorganizator Krakowskiej Wspólnoty Akademickiej przy parafii oo. Misjonarzy w Krakowie. Od 1986 na emeryturze. 1986-1988 współorganizator Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Krakowie-Mistrzejowicach. W 1988 członek grupy inicjatywnej, nast. Komitetu Założycielskiego i Komitetu Organizacyjnego ?S? w AGH.

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO ?S?, księgowy, członek KO. 1989-1991 członek KZ, delegat na WZD Regionu Małopolska, przew. Komisji Rewizyjnej. Autor podręczników i skryptów akademickich.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1990).

Anna Kawalec

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house