Jacek Klaś, ur. 13 III 1959 w Krakowie. Ukończył ZSZ przy Zakładzie Konstrukcji Stalowych Elbud w Krakowie (1979).

1976?1984 traser w ZKS Elbud. 

Od XII 1980 w ?S?. 13 XII 1981 uczestnik 8-godz. strajku w Elbudzie; 1982-1987 kolporter pism podziemnych: ?Hutnik?, ?Bez Dekretu?, ?Solidarność Grzegórzecka?, ?Tygodnik Mazowsze?, ?Orzeł Biały?, ?Niepodległość? ?Solidarność Skawina?; X 1982-1987 działacz TKZ, 1983 ? XII 1987 przew., 1983?1984 organizator kolportażu w Elbudzie; 31 VIII 1983 współorganizator rozbitej przez ZOMO demonstracji na Rynku Podgórskim w Krakowie. 27 IV 1984 aresztowany tymczasowo, oskarżony o kierowanie tajną organizacją, osadzony w AŚ w Krakowie,  28 VI 1984 skazany przez Sąd Rejonowy dla dzielnicy Kraków-Podgórze  na rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata, 30 VII SR umorzył postępowanie na mocy amnestii z 21 VII 1984; zwolniony z pracy, 1984?1988 ślusarz-spawacz w Technicznej Spółdzielni Pracy Elektromet w Krakowie. 1984?1987 przedstawiciel TKZ w strukturach regionalnych (z Ryszardem Majdzikiem, nast. z Henrykiem Kowalem); 1984 współzałożyciel, organizator, autor, redaktor, drukarz podziemnego pisma TKZ w Elbudzie ?Elbudowiec?; 1984?1986 uczestnik Konfraterni Robotniczej w kościele św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach, współorganizator mszy za ojczyznę tamże; 1985 uczestnik głodówki rotacyjnej w Krakowie-Bieżanowie; 3?10 XI 1985 uczestnik Tygodnia Więźnia Politycznego w Krakowie; 1985?1986 założyciel, przew. Koła Oporu Społecznego Rejonu w Świątnikach Górnych; współorganizator i uczestnik spotkań podziemnej Komisji Energetycznej Regionu Małopolska; słuchacz 2-letniego kursu na Chrześcijańskim Uniwersytecie Robotniczym im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Krakowie-Mistrzejowicach; 1987 założyciel, szef, redaktor międzyzakładowego pisma ?WaZa?, autor, drukarz, dostawca sprzętu poligraficznego, organizator pracy, lokali i redakcji; organizator kolportażu w Elektromecie. 7 XII 1987 podpisał decyzję o przystąpieniu TKZ w ZKS Elbud do Tymczasowego Porozumienia Organizacji Niezależnych w Krakowie.

II 1988 wyjechał do Australii, gdzie uzyskał azyl polityczny; od III 1988 działacz na rzecz pomocy ?S? w Polsce, organizowanej przez Wiktoriańskie Stowarzyszenie ?S? w Melbourne; wiosną 1988 przeprowadzał rozmowy na żywo z uczestnikami strajku w Hucie im. Lenina dla polskiej rozgłośni w Australii; VIII 1988 zredagował apel do władz Australii, wzywający do podjęcia działań w celu wywarcia wpływu na reżim w Polsce. 1988?1990 pracownik Komisji Spraw Polskich (ciało doradcze Rady Naczelnej Polskich Organizacji w Australii i Nowej Zelandii), 1990 współorganizator (z Januszem Przewłockim, Wiesławem Tatarczuchem i Krzysztofem Ciurajem) obchodów w Domu Polskim Syrena w Melbourne 10. rocznicy powstania ?S?. 1990?1995 spawacz w firmie Sulzer, 1996?2006 ślusarz-spawacz w firmie Nylex, od 2006 boilermaker (budowa maszyn) w firmie Globe. Od 1990 członek Australian Manufacturing Workes Union, 2004 ? 5 IV 2006 przew. związkowej organizacji zakładowej, delegat zw. zaw. na dzielnice płd.-wsch. Melbourne. 2005 inicjator powołania Australijskiej Grupy Lustracyjnej, od III 2006 koordynator. Od 2007 członek krajowego Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego; 26 I 2008 współzałożyciel Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego w Australii; od 15 IX 2008 przedstawiciel Związku Konfederatów Polski Niepodległej na Australię, Nową Zelandię i Oceanię.

III 1984 - IX 1984 rozpracowywany  przez Wydział V WUSW w Krakowie w ramach SOS/SOR krypt. Koło; 20 VIII 1987 - 11 VIII 1988 rozpracowywany przez Wydział V WUSW Krakowie w ramach SOR krypt. Kolumna. 

Jan Szpil

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house