Jacek Skrobotowicz, ur. 18 VI 1944 w Krakowie. Absolwent Technikum Budowy Maszyn w Krakowie.

1966-1970 asystent konstruktora w Biurze Opracowań Technicznych, 1970-1973 zatrudniony w Biurze Drobnej Wytwórczości, 1973-1977 pracownik firmy Bipronaft (Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Rafinerii Nafty) w Krakowie. Pomocnik przy konserwacji zabytkowych kościołów. Działacz SKS, 1977-1980 Komitetu Samopomocy Społecznej. 1976-1989 zaangażowany w działalność kolportażową.

13 XII 1981 – 1 II 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, zwolniony z powodu złego stanu zdrowia. 1981-1984 zaangażowany w organizację Mszy za Ojczyznę.

Aktywny członek PC, nast. ROP. Wielokrotnie zatrzymywany i szykanowany przez służby aparatu komunistycznego.

Adam Zechenter

Ogrody Zimowe, Szkło Architektoniczne, tarasy, elewacje drewniane, oranżerie, werandy, przeszklenia wintegarden

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house