Jadwiga Gołdynia, ur. 31 VIII 1937 we Lwowie. Ukończyła LO w Oświęcimiu (1956).

1960-1998 zatrudniona w Zakładach Chemicznych Oświęcim w Oświęcimiu (nast. Firma Chemiczna Dwory SA, od 2007 Synthos SA).

Od IX 1980 w ?S?, członek Komitetu Założycielskiego; w Prezydium KZ; redaktor związkowego pisma ?Ozon?; w 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska. 13-14 XII 1981 współorganizatorka wieców protestacyjnych na terenie ZChO, 14 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w Cieszynie, 21 XII 1981 aresztowana i osadzona w ZK Cieszyn, zwolniona 14 I 1982, w VII postępowanie karne umorzono. Od 1982 kolporterka wydawnictw podziemnych, drukarz ulotek; wielokrotnie zatrzymywana, przesłuchiwana, rewizje w domu.

1989-1995 współorganizatorka reaktywowania struktur ?S?, członek Zarządu Komisji Kombinatu; delegat na kolejne WZD Regionu Podbeskidzie, 1992-1995 skarbnik, członek Prezydium ZR. Od 1998 na emeryturze; członek zarządu Koła Emerytów i Rencistów ?S? w Dworach SA. 1999-2001 w RS AWS, od 2003 w Chrześcijańskim Ruchu Samorządowym.

Rozpracowywana przez przez gr. IV RUSW w Oświęcimiu w ramach SOS krypt. Kuria, zdjęto z ewidencji 14 II 1986; do 10 XI 1986 rozpracowywana przez gr. III RUSW w Oświęcimiu w ramach SOS krypt. Majówka.

Artur Kasprzykowski

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house