Jan Blicharz, ur. 8 XII 1942 w Jacawie na Łotwie, zm. 6 II 2011 w Krakowie. Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Kętrzynie, specjalność: mechanik (1959).

1961?1963 służba wojskowa. 1964?1968 ślusarz w Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym (Huta im Lenina), 1968?1969 zatrudniony w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego, 1969?1995 ślusarz narzędziowy (mistrz) w prototypowni w Krakowskich Zakładach Armatur. XII 1970 uczestnik krótkiego strajku w KZA.

Od 1964 członek sekcji podnoszenia ciężarów w KS Olsza, następ. KS Armatura.

W VIII 1980 współorganizator KS w Armaturze (jego przedstawiciel Mieczysław Pachura dotarł do Stoczni Gdańskiej, skąd przywiózł ulotki dot. zasad tworzenia wolnych związków). Od początku IX 1980 współinicjator (m.in. z Kazimierzem Jarzmikiem, Pachurą i Stanisławem Urbanem) powołania ?S? w Armaturze, członek Komitetu Założycielskiego, od 25 IX 1980 w Prezydium KZ, skarbnik, nast. od 17 XII 1980 przewodniczący KZ; od 27 II 1981 w Komisji Krakowskiej;  VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska, kandydat na przewodniczącego; od VII 1981 członek ZR. 13 XII 1981 rano zatrzymany w okolicy siedziby ZR, wypuszczony tego samego dnia po próbie nakłonienia do podpisania deklaracji lojalności. 14 XII współorganizator strajku w Armaturze (po aresztowanie na terenie zakładu przewodniczącego Komisji Rewizyjnej KZ K. Jarzmika). 15 XII 1981 zatrzymany podczas pacyfikacji,  internowany w Ośr. Odosobnienia w Wiśniczu Nowym. 23 XII aresztowany i oskarżony o organizowanie i kierowanie strajkiem, 28 I 1982 w trybie doraźnym skazany przez Sąd Wojewódzki (Wydział III Karny) w Krakowie na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 2 lata. 1985 uczestnik głodówki rotacyjnej w kościele Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie.

Od 1989 do 1995 ponownie przewodniczący KZ w Armaturze. Od 1995 na rencie. W 2003 wystąpił z ?S?.

30 XII 1981 ? 6 VI 1982 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/V KW MO w Krakowie w ramach SOS/SOR krypt. Szantaż.

Jadwiga Zechenter

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house