Jan Maria Rokita, ur. 18 VI 1959 w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Prawa (1983), student filozofii w UJ (1982-1985), historii Kościoła w Papieskiej Akademii Teologicznej (1985-1986). 22 IX 1980 uczestnik na UJ wiecu założycielskiego NZS, od XI 1980 przewodniczący NZS UJ, 2-6 IV 1981 delegat na I Ogólnopolski Zjazd NZS w Krakowie, członek Krajowej Komisji Koordynacyjnej. XI/XII 1981 współorganizator i lider studenckiego strajku na UJ solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI. Od 13 XII 1981 w ukryciu, 21 I 1982 zatrzymany, po tygodniu przesłuchań internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, 2 VII 1982 zwolniony. Od 1983 współodpowiedzialny za program wydawniczy niezależnego Wydawnictwa X. Wielokrotnie zatrzymywany. Od XI 1984 członek Obywatelskiej Inicjatywy w Obronie Praw Człowieka Przeciw Przemocy. 1985-1989 współorganizator i uczestnik Ruchu WiP. W V 1986 wytoczył SB wygrany proces za bezprawne pozbawienie wolności. 1987-1989 członek Komisji Interwencji i Praworządności ?S? Regionu Małopolska. 25-28 VIII 1988 współorganizator (obok m.in. Zbigniewa i Zofii Romaszewskich) Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. 18 XII 1988 uczestnik zebrania założycielskiego, do 1989 członek KO przy Przewodniczącym ?S? Lechu Wałęsie. 6 II ? 5 IV 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu w podzespole ds. młodzieży. 1989-1991 poseł RP z listy KO ?S?, wiceprzewodniczący OKP, przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do Zbadania Działalności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 1990-1996 w UD, UW. 1991-1993 poseł RP z listy UD, przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, 1992-1993 minister, szef URM. 1993-1997 poseł RP z listy UD, członek Koła Konserwatywno-Ludowego. 1996-2001 w SKL, od 1998 wiceprzewodniczący, 2000-2001 prezes. 1997-2001 poseł RP z listy AWS, przewodniczący m.in. Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz kilku podkomisji nadzwyczajnych. 2001-2005 poseł RP z listy PO, od 2002 w PO. 9 X 1981 ? 8 IX 1989 rozpracowywany przez Wydz. III-1 KW MO/ WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Intruzi.

Ewa Zając

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house