Jan Rojek, ur. 17 III 1962 w Połomiu Dużym k. Bochni, zm. 16 VII 2011 w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kier. antropologia (1991).

1980-1982 pracownik Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego nr 3 (na terenie Huty im. Lenina) w Krakowie-Nowej Hucie. 

Od jesieni 1980 kolporter wydawnictw niezależnych; od I 1981 w „S”, członek KZ w HPR. 13-16 XII 1981 uczestnik strajku w HPR na terenie HiL, organizator dostaw żywności dla strajkujących hutników. 2 X 1982 zatrzymany, od 4 X aresztowany tymczasowo, pobity podczas przesłuchania, osadzony w areszcie KW MO przy ul. Mogilskiej, nast. w AŚ przy ul. Montelupich, oskarżony o kolportaż ulotek o antypaństwowej treści, 24 XI 1982 skazany w trybie doraźnym przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie na 2 lata więzienia, w XII 1982 uczestnik dwutygodniowej głodówki, 24 II 1983 zwolniony (resztę kary zawieszono warunkowo); zwolniony z pracy. W l. 80. wielokrotnie zatrzymywany oraz skazywany przez Kolegium ds. Wykroczeń na kary grzywny. 1983-1984 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Budowy Elektrowni i Przemysłu Energoprzem, nast. do 1985 w MPK Kraków. Od 1985 działacz NZS UJ; 1985 współzałożyciel Ruchu Wolność i Pokój w Krakowie; współorganizator i uczestnik wielu demonstracji i akcji protestacyjnych (pikiet, głodówek, petycji, happeningów, koncertów, spotkań i konferencji, m.in. 7-9 V 1987 międzynarodowego seminarium „Pokój międzynarodowy i porozumienia helsińskie” w kościele Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny w Warszawie, IX 1987 głodówki w kościele oo. Jezuitów w Bydgoszczy o uwolnienie Oskara Kasperka i Piotra Różyckiego skazanych za odmowę służby wojskowej, 25-28 VIII 1988 Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach). 1985-1989 redaktor, autor, organizator działalności wydawniczej NZS i WiP, współpracownik pism „Bez Dekretu” i „Paragraf”; uczestnik zjazdów Ruchu WiP w Warszawie, Żarnowcu, Wrocławiu i Szczecinie. 1988-1989 współorganizator protestów przeciwko stacjonowaniu wojsk sowieckich w Polsce i obowiązującej przysiędze wojskowej, w III 1988 akcji przeciwko ograniczaniu autonomii uczelni. IV/V 1988 organizator działań wspierających strajk w HiL. X 1988 współorganizator bojkotu studium wojskowego na krakowskich uczelniach. I 1989 współorganizator i uczestnik (w ramach WiP) pikiety przed KC PZPR w Warszawie. 24 II 1989 aktywny uczestnik zatrzymania i wymiany ministra oświaty i szkolnictwa wyższego Jacka Fisiaka na przetrzymywanych przez MO kolegów.

IV-VI 1989 członek Prezydium Małopolskiego KO „S”, odpowiedzialny za techniczną część kampanii wyborczej. Współinicjator i współorganizator: 20 IV 1989 marszu gwiaździstego w Krakowie przeciwko kłamstwom oficjalnych mediów, 2 X 1989 wiecu, nast. bojkotu studium wojskowego na wyższych uczelniach, współinicjator i jeden z liderów okupacji studium wojskowego UJ. 25 X 1989 współinicjator okupacji i przejęcia lokalu ZSMP w Krakowie. Od 1991 roku pracownik TVP Kraków; w 1994 ukończył kurs wydawców BBC; w 1996 stypendysta The United States Information Agency; wydawca, kierownik Wydziału Audycji Informacyjnych, od II 2010 dyrektor – redaktor naczelny TVP Kraków. Od 1992 w SDP, od 1998 członek ZZ Informacja TVP, 2008 Stowarzyszenia NZS 1980. W 2007 współtwórca (wraz z Maciejem Grabysą) programu „Tropiciele. Krakowska ścieżka reportażu” (od 2009 „Kontrapunkt. Studio dokumentu i reportażu TVP Kraków”). Reporter, autor filmów dokumentalnych o tematyce społecznej i historycznej, m.in.: Misjonarz (2000), Sługa trędowatych (2001), Afrykańczycy (2002), reportaży wojennych z Chorwacji i Rwandy, trzęsienia ziemi w Iranie; wielokrotnie nagradzany, m.in. Nagroda Teleexpresu (1993), Nagroda Ekspresu Reporterów (1995). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010), Medalem Niezłomnym w Słowie (2010).

19 X 1982 -16 VIII 1983 rozpracowywany przez Wydział V KW MO/WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Remus, 10 VI 1985 – 31 III 1989 przez Wydział V WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Prezes, 2 VI 1989 – 17 VII 1990 przez Wydział III-1/Wydział OKPP WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Anarchiści.

Jan Szpil, Sławomir Chmura

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house