Janaszek Tadeusz, ur. 8 IV 1944 w Kielcach. Ukończył Technikum Chemiczne tamże (1969).

1967–2004 ładowacz węgla, nast. st. mistrz stacji przygotowania wody kotłowej w Zakładach Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej Chemar w Kielcach,

Od IX 1980 w „S”; 9–11 IX współorganizator strajku w Chemarze, członek Prezydium Zakładowego KS, członek Zakładowego Komitetu Założycielskiego „S”, nast. wiceprzew. KZ; IX–XI 1980 przew. MKZ, nast. Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego „S” (XI 1980 – VII 1981 jego członek), w VI i VII 1981 delegat na I WZD Regionu Świętokrzyskiego, od VII 1981 członek ZR. 13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, zwolniony 29 IV 1982; po wyjściu kolporter wydawnictw podziemnych, organizator we współpr. z Kościołem zbiórek pieniędzy na pomoc dla represjonowanych; szykanowany, wielokrotnie wzywany na rozmowy ostrzegawcze, zastraszany; we IX 1984 uległ wypadkowi drogowemu, nast. na rencie inwalidzkiej, jednocześnie pracownik Chemaru w niepełnym wymiarze godzin; zaprzestał działalności opozycyjnej.

1989–2005 doradca „S” w Chemarze, od 2004 na emeryturze.

14 IX 1980–8 IV 1981 rozpracowywany przez Wydz. III „A” KWMO w Kielcach w ramach SOS; 1981–1984 rozpracowywany przez Wydz. III „A”/V KWMO/WUSW w Kielcach w ramach KE.

Marzena Grosicka

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house