Janina Gościej, ur. 15 XII 1942 w Warszawie. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1967).

1967-1989 nauczycielka języka polskiego w szkołach w Zakopanem.

W „S” od 1980; od IX 1980 przewodnicząca w Komitecie Założycielskim „S” Pracowników Oświaty i Wychowania przy Zespole Szkół Sportowych w Zakopanem, IX 1980 - 25 XI 1980 przewodnicząca Komisji Oddziałowej „S” tamże. Organizatorka i przewodnicząca (25 XI 1980) Międzyszkolnej Komisji Zakładowej „S” Pracowników Oświaty i Wychowania Zakopanego i Podtatrza. 31 X 1980 weszła w skład Miejskiej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „S” w Zakopanem jako członek Prezydium i sekretarz. 3 I 1981 wybrana jako przedstawiciel MKK do zarządu MKZ Małopolska, 16 III 1981 wybrana do prezydium MKZ Małopolska. 10-12 VII 1981 delegat na I WZD w Tarnowie, członek Prezydium ZR. 9 X 1981 powołana do biura organizacyjnego krakowskiego KOWzP. 1980-1989 współorganizatorka i uczestniczka Duszpasterstwa Nauczycieli przy kościele oo. Pallotynów w Zakopanem. 9-11 I 1981 członek KS w czasie strajku okupacyjnego w nowosądeckim Ratuszu, nast. I-VI 1981 w składzie delegacji podczas rozmów dot. niezrealizowanych postulatów między MKZ Małopolska a Komisją Rządową. Kolportowała pisma i książki wydawnictw niezależnych w środowisku nauczycielskim; 1981-1989 prowadziła bibliotekę wydawnictw niezależnych przy nauczycielskiej „S”. 29 XII 1981 zatrzymana (skonfiskowano jej unikatowe niezależne wydawnictwa podczas rewizji, nie sporządzono wykazu zabranych materiałów; dokonano również przeszukania drugiego mieszkania podczas nieobecności, skonfiskowano mandat delegata na WZD, zatrzymano współmałżonka i zastraszano go wizją wieloletniego uwięzienia żony), 31 XII 1981 internowana (brak pisemnych decyzji o sankcji przy zatrzymywaniu, aresztowaniu, internowaniu, nigdy jej nie doręczono), przetrzymywana kolejno w AŚ w Zakopanem, Nowym Sączu i Krakowie, ZK w Kielcach, Ośr. Odosobnienia w Gołdapi. Wypuszczona na wolność dopiero 21 III 1982 pomimo decyzji o zwolnieniu z internowania z dniem 8 III 1982. 1982-1989 przewodnicząca podziemnych struktur nauczycielskiej „S” w Zakopanem; 1983-1989 przewodnicząca Tymczasowej Komisji Międzyzakładowej „S” w Zakopanem (struktura obejmowała część zakładów pracy i osoby wolnych zawodów). Prowadziła stały punkt kolportażowy wydawnictw podziemnych dostarczanych z Małopolski (gł. z Krakowa), okazjonalnie z Lublina i Warszawy. Represjonowana: 1982/1983 decyzją kuratora w Nowym Sączu karnie przeniesiona z LO do SP (proces sądowy o przywrócenie na poprzednie stanowisko pracy wygrała po 3 latach w 1985); nękana systematycznymi i wielokrotnymi wezwaniami na komendę MO w Zakopanem. 1984-1989 współorganizator Duszpasterstwa „S” przy kościele oo. Bernardynów w Zakopanem.

15 IV 1989 weszła do prezydium KO „S” woj. nowosądeckiego jako reprezentant Zakopanego, współzałożycielka i przewodnicząca KO „S” w Zakopanem. W 1989 organizatorka Społecznej Rady Edukacji w Zakopanem. 5 X 1989 – II 1990 przewodnicząca MKK NSZZ „S” tamże. 12-13 I 1990 podczas II WZD wybrana do ZR Małopolska, delegat na II KZD. 1990-1994 kurator oświaty i wychowania woj. nowosądeckiego. 1991-1993 senator RP II kadencji z listy „S”. W 1993 współzałożycielka lokalnych struktur Partii Konserwatywnej w Nowym Sączu. 1994-1997 wicedyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Zakopanem. 1995-2000 w Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich, prezes koła w Zakopanem. 1996-2000 dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej w Zakopanem. W 1996 założycielka, a od 1997 dyrektorka zespołu szkół prywatnych (obecnie Zespół Szkół Prywatnych Janiny Gościej w Zakopanem).

Sławomir Chmura

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house