Janusz Barański, ur. 1 XII 1960 w Wieluniu. Absolwent etnologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1988), student filozofii (1984-1989, absolutorium), 1995 doktorat, 2009 habilitacja.

1970-1979 w ZHP.

Od IX 1980 w NZS, reprezentant Katedry Etnografii w Konwencie NZS UJ, II 1981 uczestnik strajku o rejestrację NZS, XI/XII solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI; uczestnik marszów m.in. w obronie uwięzionych, od III 1981 członek KOWzP w Krakowie; 1980-1989 kolporter wydawnictw niezależnych i podziemnych: literatury, pism, ulotek.

Od 13 XII 1981 w podziemnych strukturach NZS i ?S?; 1981-1982 drukarz ulotek dla ?S? i NZS (we współpr. z Markiem Lasotą), 1982 organizator dostaw sprzętu, materiałów poligraficznych i transportu dla ?Serwisu Informacyjnego RKW ?S? Małopolska? (we współpr. ze Zbigniewem Fijakiem i Janem Paculą), 1984-1985 drukarz komiksu ?Solidarność ? 500 pierwszych dni? (wraz z Grzegorzem Surdym); uczestnik manifestacji rocznicowych oraz akcji ulotkowych i plakatowych; zbierał informacje o represjonowanych i przekazywał je do Arcybiskupiego Komitetu Pomocy Więzionym i Internowanym/Arcybiskupiego Komitetu Pomocy, woził paczki z pomocą działaczom ?S? i ich rodzinom; uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego i Mszy za Ojczyznę. 13 V 1982 zatrzymany po demonstracji. 13 IX 1982 zatrzymany, nast. aresztowany, przetrzymywany w areszcie WUSW przy ul. Mogilskiej i AŚ przy ul. Montelupich w Krakowie; w XII, przez 3 tyg., prowadził głodówkę; 17 II 1983 skazany w trybie doraźnym wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Krakowie (że działając w celu rozpowszechniania nielegalnych pism, przewoził matryce z naniesionym tekstem) na 6 miesięcy więzienia, tego dnia zwolniony po warunkowym zawieszeniu reszty kary; 29 IV 1983, po rewizji prokuratora, Sąd Najwyższy ? Izba Wojskowa w Warszawie uchylił orzeczenie o warunkowym zawieszeniu, od tego dnia w ukryciu; 3 VIII darowano mu karę na mocy amnestii z 21 VII 1983. 25-28 VIII 1988 uczestnik Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach.

1989 uczestnik kampanii wyborczej KO ?S? (w biurze wyborczym). 1989-1990 radca w Biurze Interwencji Senatu w Warszawie; 1990-1995 doktorant na Wydz. Filozoficzno-Historycznym/Wydz. Historycznym UJ; od 1992 w ?S? UJ; 1993-2007 stypendysta zagranicznych uczelni; 1995-1997 tłumacz w wydawnictwie Pascal, współpracownik The Faneuil Group; od 1997 adiunkt, nast. adiunkt habilitowany w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ; członek komitetów redakcyjnych: od 2003 serii ?Cultura? Wydawnictwa UJ, od 2010 ?Ethnologia Fennica?; od 1997 koordynator współpracy zagranicznej IEiAK UJ; od 2008 członek European Association of Social Anthropologists, od 2010 Stowarzyszenia NZS 1980.

Autor m.in.: Socjotechnika, między magią a analogią. Szkice o masowej perswazji w PRL-u i III RP (2001), Świat rzeczy. Zarys antropologiczny (2007), Etnologia i okolice. Eseje antyperyferyjne (2010), artykułów w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych oraz przekładów z języka angielskiego

Odznaczony Medalem Niezłomnym w Słowie (2011).

Sławomir Chmura

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house