Jarosław Kałuża, ur. 4 X 1964 w Chorzowie. Absolwent politologii na Uniwersytecie Jagiellońskim (1993).

Od X 1985 członek NZS; od 1985 działacz podziemnego ruchu wydawniczego: założyciel, redaktor studenckiego pisma „Słowo”; redaktor „Przeglądu Akademickiego”, drukarz, kolporter; uczestnik akcji ulotowych, plakatowych, malowania na murach, organizator manifestacji. W 1988 członek obsługi prasowej strajków na Górnym Śląsku. Aktywny uczestnik studenckiego życia kulturalnego na UJ, m.in. współorganizator spektakli teatralnych. 1989-2004 właściciel drukarni.

Od 2004 właściciel wydawnictwa. W 2006 i 2007 organizator flisu na Wiśle.

Dorota Nowok

Ogrody Zimowe, Szkło Architektoniczne, tarasy, elewacje drewniane, oranżerie, werandy, przeszklenia wintegarden

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house