Jerzy Dobrowolski, ur. 1 XII 1965 w Łodzi. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Opolu (1997).

Od 1981 kolporter niezależnych wydawnictw. 13 XII 1981 przenosił ulotki i informacje o strajku MPK z zajezdni do Collegium Novum UJ. Uczestnik demonstracji i walk ulicznych w Krakowie-Nowej Hucie. 30 IX 1982 dotkliwie pogryziony przez milicyjnego psa, pobity przez funkcjonariuszy ZOMO, jako małoletni stanął przed sądem rodzinnym. W 1982 ukrywał dezertera z wojska, organizował transport dla niego. 1982-1992 współorganizator i uczestnik rocznicowych Marszów Szlakiem I Kompanii Kadrowej. 1982-1984 podjął działalność samokształceniową w ramach kółek historycznych w I i IV LO. 1982-1988 wielokrotnie zatrzymywany przez SB, w 1983 i 1987 skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń na grzywny i przepadek mienia; wielokrotnie pobity, grożono mu bronią, czyniono próby powołania do zasadniczej służby wojskowej mimo statusu ucznia, 3-krotnie zmuszony do zmiany szkoły. We IX 1983 organizator i uczestnik malowania napisów antykomunistycznych w budynku I LO. 1983-1988 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy i Akademickiego. 1984-1989 członek Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego. 1984-1985 ukrywał poszukiwane osoby z opozycji. 20 II - 24 VI 1986 przetrzymywany w areszcie WUSW i w AŚ w Krakowie przy ul. Montelupich, 21 IV oskarżony o podejmowanie działań mających na celu wywołanie niepokoju społecznego, 24 VI uniewinniony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia. 2 IV 1983-1991 członek KPN, 1983-1989 Organizacji Młodzieżowej KPN, 1983-1987 Kierownictwa Akcji Bieżącej Obszaru II. 1983-1989 uczestnik ogólnopolskich spotkań struktur KPN (w Juszczynie, na Przełęczy Rydza-Śmigłego, w Jędrzejowie, w Szewcach k. Kielc). Organizator i współorganizator działalności wydawniczej w ramach KPN i poza nią (1984-1986 „Posłaniec”, „Biuletyn Nowohucki”, w 1988 „Komunikat Strajkowy”), drukarz ulotek, kalendarzy, plakatów. Kolporter podziemnych pism: „Promieniści”, „Gazeta Polska”, „Niepodległość”, „Solidarność Zwycięży”, „Hutnik”, „Opinia”, „Kontra”, „Zomorządność”, „Solidarność Walcząca”; gł. odbiorcy: KPN w Łodzi (Sebastian Rybarczyk) i Toruniu (Jacek Lewandowski), Solidarność Walcząca, szpital przy ul. Prądnickiej w Krakowie. Założyciel biblioteki niezależnych wydawnictw na os. Dywizjonu 303. 1987-1988 współorganizator (z Jackiem Lewandowskim) struktur KPN w Toruniu (reaktywacja jawnej działalności); współorganizator (z Agatą Michałek-Budzicz) struktur PPS w Krakowie z inicjatywy KPN; organizator (z Dariuszem Piekło i Wojciechem Pęgielem) oraz uczestnik demonstracji i akcji ulicznych KPN, pikiet; wytwarzał (z M. Gawlikowskim) butelki zapalające, kolce do opon, petardy; niszczył ogłoszenia wyborcze, obserwator frekwencji wyborczej. Współorganizator (z o. Adamem Studzińskim i Romanem Hnatowiczem) wieczornic rocznicowych i poezji niezależnej u oo. dominikanów. W V 1988 wspomagał strajkujących w Hucie im. Lenina; redagował i drukował (z M. Gawlikowskim) „Komunikat Strajkowy”.

W I 1990 współorganizator i uczestnik okupacji KW PZPR w Krakowie. 1992-1994 zaangażowany w budowę pierwszego górskiego Schroniska dla Osób Niepełnosprawnych oraz w powołanie Fundacji Pomocy Niepełnosprawnym Cicha Woda (Żubracze, gm. Cisna). 1994-1999 organizator pomocy humanitarnej dla ofiar wojny w Czeczenii; w 1995 pełnomocnik władz Krakowa ds. nawiązania kontaktów z m. Grozny; w 1996 i 1998 uczestnik spotkań z kolejnymi prezydentami Czeczenii: D. Dudajewem, A. Maschadowem; 1997-1998 kierował działaniami inicjatywy Przyjaciele Porwanych, zmierzających do uwolnienia porwanych w Czeczenii Polaków. 1998-1999 dyrektor techniczny w Donimirski Pałac Pugetów Business Center w Krakowie. 1998-2001 społeczny kurator sądowy Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty. W 1999 szef transportu i pilotażu centrum prasowego w Krakowie w czasie pielgrzymki Jana Pawła II. W 2004 obserwator wyborów prezydenckich na Ukrainie. W 2005 współzałożyciel stowarzyszenia Poland Street w Wielkiej Brytanii. Od 2005 związany z Polskim Towarzystwem Gimnastycznym Sokół w Krakowie. Współwłaściciel kawiarni. Wyróżniony odznaką Uczestnika Marszu Szlakiem Kadrówki (1984), honorowy obywatel m. Samaszek (1995, Czeczenia), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Od 16 II 1987 rozpracowywany przez Wydział  III WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. „Ośmiornica”, a następ. od 22 II 1989 do I 1990 rozpracowywany w ramach SOR „Konspiratorzy”.

Sławomir Chmura

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house