Jerzy Kuczera, ur. 13 I 1938 w Nowej Wsi k. Kielc. Ukończył Liceum Kulturalno-Oświatowe w Rożnicy k. Jędrzejowa (1955); 1955-1957 student Oficerskiej Szkoły Wojsk Zmechanizowanych im. Stefana Czarneckiego w Poznaniu (nie ukończył z powodu rozwiązania szkoły w 1957); nast. ukończył Technikum dla Pracujących przy Hucie im. Lenina, technik elektryk (1965); od 1968 mistrz w zawodzie elektryka; w 1979 absolwent studium prawno-ekonomicznego dla dozoru średniego przy HiL.

1957-1959 zatrudniony w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie, 1960-1962 w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych nr 9 w Krakowie, 1962-1993 w HiL. 1963-1965 w PZPR.

W 1978 nawiązał kontakty z KOR i WZZ, współpracownik SKS, od 1979 , "Krzyża Nowohuckiego", KPN. W VIII 1980 współinicjator, współorganizator (z Franciszkiem Grabczykiem) grupy inicjatywnej WZZ w HiL, w której ramach 13 VII 1980 współredagował pierwszą listę postulatów socjalno-politycznych.

W VIII 1980 współorganizator wieców i spotkań załogi HiL z dyrekcją. VIII-IX 1980 inicjator "S" w HiL, współorganizator Komitetu Robotniczego Hutników, od IX 1980 wiceprzew., od III 1981 członek Plenum KRH. Od IX 1980 przew. Komisji Wydziałowej ?S? w Zakładzie Stalowniczym HiL; członek założyciel MKZ ?S? Małopolska, IX 1980 - VII 1981 szef Sekcji Interwencji, IV-VII 1981 kierownik adm., przedstawiciel MKZ w czasie negocjacji z rolnikami w Ustrzykach i Rzeszowie; w III 1981 współinicjator Małopolskiego KOWzP, od X 1981 przew., w XI 1981 uczestnik Krajowego Zjazdu KOWzP w Radomiu, członek Rady Koordynacyjnej KOWzP. 13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nowym Wiśniczu i Załężu k. Rzeszowa, 16 VI 1982 zwolniony. 8 VIII 1983 prewencyjnie zatrzymany, oskarżony o napaść na funkcjonariusza w czasie przesłuchania, przetrzymywany w AŚ, 30 VIII 1983 zwolniony.

W 1991 współzałożyciel Federacji Wolnych Polaków, przew. Rady Politycznej. 1993-1995 w UPR. Od 1993 na rencie, od 1995 na emeryturze.

Anna Kawalec

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house