Jerzy Lizak, ur. 8 VII 1960 w Bolesławiu (woj. małopolskie). Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Tarnowie (1977); w latach 1979-1980 uczęszczał do Technikum wieczorowego.

1979-1981 konserwator urządzeń ciepłowniczych w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej (WPEC) w Tarnowie, oddział w Dąbrowie Tarnowskiej.

Od 1980 w ?S?; w Komitecie Założycielskim przy WPEC w Tarnowie, oddział w Dąbrowie Tarnowskiej, nast. w KZ ?S? przy WPEC w Tarnowie. W 1981 należał do odrodzonego ZMW (przewodniczący) w Kuziu (woj. małopolskie). 1981-1982 monter wewnętrznych instalacji budowlanych w Przedsiębiorstwie Budownictwa Inżynierii Miejskiej ?Inżynieria Tarnów? w Tarnowie. Po 13 XII 1981 wywiesił, wraz kolegami, flagę narodową w zakładzie pracy. 1982-1988 w podziemnych strukturach ?S?. W II/III 1982 przywiózł ze Śląska pierwszy transport wydawnictw śląskiej ?S?, zostawianych (przez członków rodziny i Władysława Micka) w miejscach publicznych i kościołach na terenie gmin Bolesław, Olesno, Szczucin oraz w Tarnowie. 1982-1983 monter wewnętrznych instalacji budowlanych w Specjalistycznym Przedsiębiorstwie Remontu i Rozruchu Instalacji Przemysłu Chemicznego Chemorozruch w Oświęcimiu, oddział w Tarnowie (w Zakładach Azotowych). Od 1982 współorganizator (wraz ze Stanisławem Gawłem i Leonardem Łąckim) działalności związanej z wydawaniem ?Tarniny?; początkowo drukowanej w Żabnie, nast. w jego rodzinnym domu w Kuziu (czynna pomoc ojca Bronisława i brata Józefa Lizaków) oraz u państwa Królów w Świebodzinie. Od 1982 kolporter podziemnych pism: ?Hutnik?, ?Górnik Polski?, ?Janosik?, ?Tygodnik Mazowsze?, ?Serwis Informacyjny RKW ?S? Małopolska?, ?Portowiec?, ?Solidarność Hutników?, ?Busola?, ?Niepodległość?, ?Anty-k?, ?Tarnina?, ?Głos Śląsko-Dąbrowski?, ?Solidarność Walcząca?; rozprowadzał również książki i znaczki ?pocztowe?; pieniądze ze sprzedaży trafiały w większości na pomoc dla aresztowanych i ich rodzin; materialnie (żywność) wspomagał innych działaczy ?S? w podziemiu. W V 1982 włączył się czynnie w działalność podziemnej Tymczasowej Tarnowskiej Komisji Koordynacyjne ?S? (od II 1983 Tarnowska Tymczasowa Komisja Koordynacyjna ?S? Robotników i Chłopów); zorganizował struktury i usprawnił działanie ?S? na Powiślu Dąbrowskim; blisko współpracował z Marianem Rzeszutem z Laskówki Delastowskiej, Stanisławem Kalitą z Trzciany, Kazimierzem Platą z Ćwikowa, Heleną, Józefem i Zbigniewem Królami ze Świebodzina, Skowyrą z Samocic, Nowickim z Kanny, Bronisławem Lizakiem sekretarzem NSZZ RI ?S? w gminie, Mieczysławem Pyrczem z Dąbrowy Tarnowskiej, Leonardem Łąckim z Tarnowa); łącznik struktur podziemnych w Tarnowie z Krakowem i Katowicami. Wraz z W. Mickiem i Edwardem Orszulakiem malował hasła antyreżimowe na drogach asfaltowych; kilkakrotnie wywiesił, wraz z kolegami, flagi biało-czerwone przed świętami narodowymi i rocznicą 13 XII na terenie ZA w Tarnowie; uczestnik mszy za Ojczyznę w Tarnowie oraz w Bieńczycach i Mistrzejowicach w Krakowie; uczestniczył w walkach ulicznych w Nowej Hucie. 1982/1983 uczestnik spotkania opozycji z kilku regionów w kościele w Podgórzu (Kraków), prowadził je Józef Baran, mszę odprawił ks. Adolf Chojnacki; nast. uczestnik Nadwiślańskich Spotkań Informacyjno-Zapoznawczych (uzgadnianie form działania w podziemiu) w: Skrzynce k. Szczucina (1983), Lubaszu k. Szczucina (1983), Jadownikach Mokrych k. Radłowa (1984) Ćwikowie, Woli Mędrzechowskiej, Laskówce Delastowskiej (spotkania z przedstawicielami terenu mieleckiego). 6 X 1983 aresztowany pod zarzutem, że w okresie od III 1982 do VIII 1983 w Żabnie i Tarnowie drukował i rozpowszechniał nielegalną prasę, w której znieważył organy państwowe i nawoływał do nieposłuszeństwa władzom, które to działania zmierzały do wywołania niepokoju publicznego i rozruchów. Przetrzymywany w AŚ w Tarnowie; w I 1984 zwolniony z pracy, 12 I 1984 odmówiono mu zatrudnienia w bibliotece więziennej ze względu na działalność antypaństwową; 27 II 1984 rozpoczął głodówkę, zakończył ją 14 III 1984 gdy przystąpiono do sztucznego karmienia. 2 III 1984 kierownik Działu Ochrony sporządził notatkę służb. o planowanej ucieczce J. Lizaka, w jej wyniku zaostrzono środki bezpieczeństwa przy konwojowaniu, uniemożliwiono mu zatrudnienie w areszcie. Zwolniony z aresztu 4 IV 1984. Kilkukrotnie dokonywano przeszukań w domu rodzinnym, hotelu robotniczym, miejscu pracy; 3 razy zatrzymywany na 48 godzin, w VIII 1983 kilkukrotnie uderzony w twarz na komendzie MO w Mościcach (Tarnów); często poddawany obserwacji po wyjściu z pracy, jak również podczas pobytu w domu w Kuziu. W 1984 ślusarz-monter instalacji chemicznych w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Wierzchosławicach, oddział w Tarnowie (w ZA). 1984-1986 odbywał zasadniczą służbę wojskową. 1986-1989 monter wewnętrznych instalacji budowlanych w Specjalistycznym Przedsiębiorstwie Remontu i Rozruchu Instalacji Przemysłu Chemicznego Chemorozruch w Oświęcimiu, oddział w Tarnowie (w ZA). Na 1 XI 1987 wykonał wraz z Władysławem Misterką, Józefem Kaczówką i W. Mickiem kapliczkę-grób na cmentarzu w Bolesławiu przypominającą o tragicznej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.

W 1989 wyjechał do Kanady.

Sławomir Chmura

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house