Jerzy Marian Simon, ur. 8 II 1948 w Bielsku-Białej, zm. 23 I 2008 w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierunki filologia polska (1970), psychologia (1971).

1959?1965 członek ZHP, 1964?1968 członek ZMS (usunięty po wypadkach marcowych). W III 1968 kolporter ulotek oraz uczestnik wieców studenckich w Krakowie ? 11 III, 13 III. 29 IV 1968 aresztowany przez Wydział Śledczy KW MO w Krakowie, osadzony w AŚ przy ul. Montelupich w Krakowie ? do 31 V 1968; 26 IX wyrokiem Sądu Powiatowego w Krakowie ?za aktywny udział w wypadkach marcowych? skazany na 8 miesięcy aresztu w zawieszeniu na 3 lata i 2500 zł grzywny. 1971?1982 asystent, nast. starszy asystent w Instytucie Psychologii UJ, 1982?1986 bezrobotny (prace dorywcze), 1986 kierownik klubu Komitetu Wojewódzkiego SD. 1973?1991 działacz SD, kierownik Wydz. Prasy KW SD, rzecznik prasowy Centralnego Komitetu SD. 1974?1978 radny.

Od X 1980 w ?S?, członek Komitetu Założycielskiego w IP UJ. Po 13 XII 1981 współorganizator powołania podziemnych kierowniczych struktur ?S? Małopolska. Od 26 I 1982, po likwidacji przez SB lokalu konspiracyjnego NZS w ukryciu ? do IV 1983 (w Krakowie i Lubniu), 1982 zwolniony z pracy na UJ. 1982?1983 współpracownik pionu informacyjnego RKW ?S? Małopolska, współorganizator sieci kolportażu m.in. ?Biuletynu Małopolskiego?. 1982?1983 współzałożyciel podziemnego pisma ?Tymczasem?, autor, redaktor. 4 IV 1983 zatrzymany, do V 1983 przetrzymywany w areszcie KW MO w Krakowie przy ul. Mogilskiej oraz w komisariacie na Os. Zgody w Nowej Hucie. 1986?1991 redaktor ?Kuriera Polskiego?, publicysta.

1989?1991 kierownik Wydz. Propagandy Centralnego Komitetu SD. 1992?1994 tłumacz w firmie Mecagraph (z j. angielskiego), 1992?2006 nauczyciel w SP nr 2 w Wieliczce, SP nr 3 oraz Gimnazjum Specjalnym tamże.

26 XI 1968 ? 27 V 1970 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Krakowie jako członek tzw. Komitetu Międzyuczelnianego; 5 IV 1982 ? 1 IX 1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Wodnik.

Jadwiga Zechenter

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house