Jerzy Orzeł, ur. 27 III 1953 w Żegocinie woj. małopolskie. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydz. Zarządzanie (2003).

W 1974 brakarz w kontroli jakości w Krakowskich Zakładach Elektronicznych Telpod w Krakowie; 1974-1991 elektronik w Zakładzie Przetwórstwa Hutniczego w Bochni. 1976-1989 członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 1979-1981 członek ZSMP.

VIII/IX 1980 współinicjator przerw w pracy w ZPH w Bochni; od XI 1980 przewodniczący KZ „S”, od III 1981 członek plenum Komisji Robotniczej Hutników, do VII 1981 członek MKZ Małopolska. W 1980 założyciel biblioteki wydawnictw niezależnych w ZPH. IV 1981 współorganizator wiecu protestacyjnego po kryzysie bydgoskim oraz 17 IX 1981 demonstracji rocznicowej. VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska w Tarnowie. 17 IX 1981 – 21 V 1989 współzałożyciel, wydawca, drukarz, autor tekstów „Kurierka B”. Kolporter książek i prasy, m.in. „Gońca Małopolskiego”, „Robotnika”, „Kurierka B”. 13-15 XII 1981 przewodniczący KS w ZPH w Bochni, współorganizator (z Eugeniuszem Oleksińskim, Jerzym Uczkiewiczem, Stanisławem Kurnikiem, Markiem Mazurem, Witoldem Bawolskim) strajku okupacyjnego i wieców. 13 XII 1981 – VI 1989 szef podziemnych struktur bocheńskiej „S”. 15 XII 1981 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Tarnowie; 5 I 1982 skazany w trybie doraźnym przez Sąd Wojewódzki w Tarnowie na 3,5 roku więzienia; 17 III 1982 po rewizji nadzwyczajnej wyrok podwyższono do 4,5 roku. Osadzony w ZK w Hrubieszowie (prowadził tu głodówkę przez okres ok. 1 tyg. w obronie praw więźniów). 23 XII 1982 zwolniony ze względu na stan zdrowia matki, 19 IV 1983 warunkowo zwolniony z odbycia reszty kary na mocy aktu łaski Rady Państwa. W VIII, XII 1982-1989 współorganizator demonstracji rocznicowych. Organizator działalności wydawniczej „Kurierka B” i kolportażu m.in.: „Hutnika”, „Tygodnika Mazowsze”, „Małej Polski” (wydawnictwa odbierane z drukarni w Bochni, Zagórzanach, Gruszowie i od Zdzisława Wachela; odbiorcy: bocheńskie i brzeskie zakłady pracy, Solidarność Walcząca, KPN, osoby fizyczne); uczestnik spotkań w redakcji „Kurierka B” w Bochni, koordynujących podziemny ruch wydawniczy; współorganizator Mszy za Ojczyznę. W 1982 i 1986 zwolniony z pracy, 1 V 1986 zatrzymany. 1984-1988 organizator i koordynator podziemnego radia na terenie Bochni i ZPH (ok. 10 emisji), akcji ulotkowych i plakatowania, pomocy prawnej dla represjonowanych oraz wieczornic poezji śpiewanej. 28 VII 1986 ponownie zatrzymany, nast. aresztowany pod zarzutem wykonania urządzenia do zdalnego sterowania wyrzutnią ulotek oraz próbę zakłócenia wiecu 1-majowego na Rynku Głównym w Krakowie (sprawa tzw. terrorystów krakowskich); przetrzymywany w areszcie WUSW w Krakowie i w AŚ przy ul. Montelupich tamże; 25 IV 1987 zwolniony w wyniku decyzji Prokuratora Wojewódzkiego w Krakowie o uchyleniu środka zapobiegawczego (aresztu), 28 V 1987 SN umorzył postępowanie na mocy amnestii (z 17 VII 1986). W 1987 przewodniczący Komitetu Założycielskiego „S” w Bochni, 21 X 1987 złożył wniosek do sądu o ponowną rejestrację „S”. 26 IV 1988 organizator w ZPH jednodniowego strajku solidarnościowego z HiL w Nowej Hucie.

IV 1989 – 1991 przewodniczący Bocheńskiego KO „S”; organizator spotkań i wieców wyborczych, akcji plakatowania. 1989-1991 poseł na Sejm RP z listy KO. W 1990 współzałożyciel struktur ogólnopolskich PC. 1991-1994 wojewoda tarnowski. 1994-1996 koordynator stacji doświadczalnej Akademii Rolniczej w Krakowie; 1996-2001 prezes Zarządu w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Bochni; 2001-2002 zarządca komisaryczny w Kopalni Soli w Bochni; 2003-2004 dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych w Wytwórni Silników Wysokoprężnych w Andrychowie; od 2004 prowadził własną działalność gospodarczą (nast. w zawieszeniu); 2004-2005 prezes Zarządu w Zakładach Mechanicznych Andoria w Andrychowie; 2007-2009 dyrektor biura Zarządu w KEM sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej; 2009-2011 dyrektor ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej. Odznaczony Medalem za Wytrwałość w Pracy o Ideały „Solidarności” 1980-1989 (1989), Medalem Pamiątkowym 25 lat NSZZ „S” Region Małopolska 1980-2005 (2005), Medalem Niezłomnym w Słowie (2010), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

6 XII 1980 – 7 II 1984 rozpracowywany przez Wydział IIIA/V KW MO/WUSW w Tarnowie w ramach SO krypt. „Bochnia”, 18 XII 1981 – 26 I 1982 rozpracowywany w ramach prowadzonej przez Wydział V KW MO w Tarnowie SOR krypt. „Huta”, od 29 IV do 6 XII 1988 rozpracowywany przez SB RUSW pion V w Bochni w ramach SOS krypt. „Protest”.

Sławomir Chmura

Ogrody Zimowe, Szkło Architektoniczne, tarasy, elewacje drewniane, oranżerie, werandy, przeszklenia wintegarden

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house